"Vi ønsker at bevare den fredning, der er men lave en aftale om en alternativ stiføring - og den kan komme på plads øjeblikketligt", fortalte Kresten Bergsøe, ejer af Farumgård søndag eftermiddag. Foto: Helene Holm Stolle

Farumgård-ejer: "Vi kan finde en løsning øjeblikkeligt"

Omtrent 90 borgere deltog ved søndagens tur gennem parken ved Farumgård og det efterfølgende dialogmøde, hvor Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård, fortalte, at han er klar til at finde en løsning sammen med Furesø Kommune

Af
Helene Holm Stolle

I omkring et år har offentligheden ikke kunnet gå gennem den smukke park ved Farumgård. Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård, har nemlig måtte se sig nødsaget til at låse portene efter mange overtrædelser og brud på freden i parken. Det har skabt masser af uro blandt borgere, der savner adgangen til den smukke park, ligesom kommunen har politianmeldt Bergsøe for lukningen som en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven. Men søndag eftermiddag blev portene altså åbnet for en stund - arrangeret af Venstre.

De mange borgere blev taget med på en tur rundt i parken af den rute, som Kresten Bergsøe gerne ser anlagt - og som han har forslået Furesø Kommune - som et alternativ til den hidtidige rute, der er underlagt en gammel fredning tilbage fra 1949 og som går gennem Farumgårds hovedbygninger. Den alternative rute bringer gående op på det højeste punkt på den seks hektar store grund og giver dermed et smukt udsyn udover barokhaven, selve Farumgård og udover søen.

"Der er et smukt udsyn herfra, og det er vel også sådan en barokhave bør nydes", sagde Kresten Bergsøe og understregede, at hvis der kan opnåes enighed om den nye rute, skal der etableres en ny trappe/bakke, så området bliver mere tilgængeligt, end det er i dag.

Med den alternative stiføring, som Kresten Bergsøe foreslår, bliver besøgende ført op på det højeste punkt og får en smuk udsigt udover barokhaven, Farumgård og søen. Foto: Helene Holm Stolle

Med den alternative stiføring, som Kresten Bergsøe foreslår, bliver besøgende ført op på det højeste punkt og får en smuk udsigt udover barokhaven, Farumgård og søen. Foto: Helene Holm Stolle

Selvom Kresten Bergsøe har tilbragt en rigtig stor del af sin barndom på Farumgård, som hans mormor købte tilbage i 1965, året før Kresten Bergsøe kom til verden, lå det ikke i kortene, at gården skulle blive hans hjem. Det fortalte han efter rundturen i parken, hvor han sammen med sin hustru havde inviteret de mange deltagere indenfor i de private stuer.

"Jeg havde som helt lille sagt, at jeg skulle bo her, når jeg blev voksen. Men dengang grinte min mormor bare. Men da hun så døde, havde jeg i testamentet fået forkøbsret", fortalte Kresten Bergsøe og understregde, at selvom beslutningen om at flytte til Farumgård dengang tilbage i 2003 var som at flytte til udkantsdanmark, så var det også "det bedste jeg nogensinde har gjort".

Flere af de mange borgere ved søndagens arrangement kunne fortælle små historier om Kresten Bergsøse mormor, der altid havde nydt, at folk brugte parken.

Efter parkvandringen fortsatte debatten i de gamle, smukke stuer. Foto: Helene Holm Stolle

Efter parkvandringen fortsatte debatten i de gamle, smukke stuer. Foto: Helene Holm Stolle

"Vi har aldrig haft problemer med at nyde glæderne ved det her sted med offentligheden. Men vi har problemer med, at folk ikke overholder reglerne - at fredningsbestemmelserne krænkes", fortalte Kresten Bergsøe og understregede overfor de mange fremmødte, at han forgæves har forsøgt at komme i dialog med kommunen om en løsning på problemet.

Der har da også været forhandlinger med kommunen, men da de brød sammen i 2017, og Kresten Bergsøe valgte at lukke for den offentlige adgang til parken, blev han meldt til politiet. Byretten har dog denne sommer givet Kresten Bergsøe medhold i retten, men den dom har Furesø Kommune anket. Nu venter der en afgørelse i Landsretten til december måned.

"Men uanset udfaldet af den dom, vinder ingen", sagde Kresten Bergsøe og fortalte, han er blevet oplyst af kommunen, at den vil tvinge en ny fredning igennem, hvis han igen får medhold. Og en ny fredning kan tage år at gennemføre.

"Men vi er parate til at finde en løsning sammen med kommunen.Vi kan sagtens beholde den fredning, der er nu men lave en aftale om en alternativ stiføring - og den kan komme på plads øjeblikkeligt", lød det fra Kresten Bergsøe.

En kommentar, der vakte begejstring blandt de mange borgere, hvoraf enkelte også havde forslag til løsninger på de låste porte; blandt andet adgangskort til parken.

Poul Lüneborg, der er formand for Furesø Land og By, var blandt tilhørerne, og han understregede, at han på foreningens vegne ønsker, at kommunen finder en løsning sammen med Kresten Bergsøe.

"Jeg vil advokere for, at man finder en privat aftale, der finder en alternativ stiføring. En ny fredning kan tage år at nå frem til - måske helt frem til 2025. Vi har brug for ro her og en god løsning", sagde han.

Publiceret 29 October 2018 10:30