Ifølge planerne skal udvidelsen af Farum Bytorv ske i to etaper - det røde er første etape, det blå etape 2.

Ifølge planerne skal udvidelsen af Farum Bytorv ske i to etaper - det røde er første etape, det blå etape 2.

Se nogle af planerne: Sådan skal Farum Bytorv udvides

Udvidelsen af Farum Bytorv kommer til at ske i to etaper. I første omgang betyder det et sted mellem 10-15 nye butikker, en række boliger og ikke mindst et p-hus

Af
Helene Holm Stolle

Det var to betydningsfulde underskrifter, der blev sat torsdag formiddag af borgmester Ole Bondo Christensen og Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES, der ejer Farum Bytorv. Underskrifterne betyder nemlig ikke bare, at Bytorvet efter 14 års forhandlinger frem og tilbage endelig kan udvides, de betyder nemlig også, at der vil blive skabt en mere sammenhængende by i Farum.

"Udbygningen af Farum Bytorv markerer startskuddet for udviklingsprojekterne i den centrale del af Farum, som også tæller det tidligere rådhus på Frederiksborgvej", fortæller Ole Bondo Christensen og understreger, at projektet for Farum Bytorv udover at betyde etablering af butikker, spisesteder og boliger dermed også skal 'skabe attraktive byrum og gøre det let for både gående, cyklister og ikke mindst bilister at komme til og fra Farum Bytorv'.

Med projektet vil der for gående og cyklister fra stationsenden af byen nemlig blive skabt en naturlig vej gennem Kumbelhaven gennem det nye projekt for området langs Frederiksborgvej til kulturhuset og biblioteket for endelig at nå Bytorvet.

Udvidelsen af Farum Bytorv betyder en større sammenhæng i den centrale del af Farum og kommer til at spille sammen med hele projektet for det gamle rådhus langs Frederiksborgvej. Her forklarer byduvikler Jesper Krarup det for Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES. Foto: Helene Holm Stolle

Udvidelsen af Farum Bytorv betyder en større sammenhæng i den centrale del af Farum og kommer til at spille sammen med hele projektet for det gamle rådhus langs Frederiksborgvej. Her forklarer byduvikler Jesper Krarup det for Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES. Foto: Helene Holm Stolle

Sker i to faser

I dag har Farum Bytorv et butiksarel på lige godt 14.700 kvadratmeter med 40 butikker, fire dagligvarebutikker og tre spisesteder. Med udvidelsen vil der komme yderlige samlet godt og vel 4.900 kvadratmeter butiksareal samt et sted mellem 100 og 125 boliger - men det vil ske i to etaper.

I første etape bliver Bytorvet udvidet med 2.700 kvadratmeter butiksareal, hvilket betyder et sted mellem 10-15 nye butikker samt 6.600 kvadratmeter boliger fordelt mellem familieboliger og mindre tagboliger. Ifølge DADES er den endelige dimensionering endnu ikke fastlagt.

Etape 2 af projektet bliver gennemført, hvis der findes et markedsmæssigt potentiale til at realisere denne del. Det er planlagt, at denne etape vil tilføje yderligere 2.200 kvadratmeter til butikker.

Udvidelsen af Farum Bytorv, der både tæller butikker, p-hus og nye boliger, skal være med til at give mere liv til hele byen og ikke mindst spille sammen med udviklingen af planerne det gamle rådhus og de nye boliger langs Frederiksborgvej. Illustration: DADES

Udvidelsen af Farum Bytorv, der både tæller butikker, p-hus og nye boliger, skal være med til at give mere liv til hele byen og ikke mindst spille sammen med udviklingen af planerne det gamle rådhus og de nye boliger langs Frederiksborgvej. Illustration: DADES

Publiceret 02 November 2018 08:00