Her på Frodes Plads har Korf Ejendomme planer om, at der skal være en Rema 1000.

Furesø By og Land savner dialog om byggeprojektet ved den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade. Arkivfoto Arkivfoto

Furesø By og Land ønsker mere dialog om byggeriet ved den gamle Spar-købmand

"Det er på høje tid, at medlemmerne af udvalget for byudvikling og boliger fortæller, hvad de mener om de foreliggende forslag og de mange kritiske indlæg, som byggeplanerne har givet anledning til", mener formanden for Furesø By og Land, Poul Lüneborg

Af
Helene Holm Stolle

Tilbage i september måned bragte vi her i Furesø Avis et interview med Ulla Hess, der sidder i bestyrelsen for Furesø By og Land, om foreningens syn på projektet fra REMA 1000 og Korf Ejendomme - synspunkter, der også blev præsenteret på det borgermøde, som kommunen afviklede i begyndelsen af september om netop byggeplanerne for området ved den gamle Spar-købmand på Farum Hovedgade.

Det er ingen hemmelighed, at Furesø By og Land ikke er begejstret for byggeplanerne, som foreningen mener, ikke passer ind til Farum Hovedgade - men de synspunkter, som Ulla Hess fremførte i interviewet, gik på de første projekttegninger, hvor byggeriet ville være fire etager højt. Tegninger, der siden er justeret til tre etager højt - og det beklager foreningens formand, Poul Lüneborg nu.

"I bestyrelsen har vi naturligvis noteret os, at projektleder Alex Jacobsson fra Korf Ejendomme på borgermødet og senere her i avisen, har reduceret højden på den foreslåede bygning til tre etager mod oprindelig fire etager. Jeg beklager gerne på foreningens vegne, hvis interviewet har givet anledning til tvivl blandt avisens læsere om højden på den bygning, som Korf Ejendomme nu foreslår opført på stedet", siger Poul Lüneborg, der er formand for Furesø By og Land, til Furesø Avis.

For dominerende

Men selvom højden på byggeriet er blevet nedjusteret, slår Poul Lüneborg stadig fast, at den - efter Furesø By og Lands vurdering - stadig er for høj og for markant til at passe ind i bybilledet.

"Vi er imidlertid af den opfattelse, at et byggeri som foreslået vil blive alt for dominerende, hvad enten der er tale om en bygning med tre eller fire etager. Dette har vi fremført ved foretræde for udvalget den 16. august og i foreningens seneste høringssvar fra den 24. september", siger Poul Lüneborg og opfordrer Furesø Kommune og Korf Ejendomme til at komme ud med et ajourført tegningsmateriale og tilhørende beskrivelse af projektet.

"Så vil alle, der deltager i borgermøde og udarbejder høringssvar, have et sikkert grundlag for deres stillingtagen til projektet", siger han og understreger, at han er bekendt med, at der udover det høringssvar, som Furesø By og Land har sendt til kommunen, også er kommet andre kritiske høringssvar.

Dialog ønskes

"Vi i foreningen er bekendte med særdeles kritiske høringssvar til planerne fra både Furesø Erhvervs- og Industriforeninger, Furesø Miljøråd, DH-Furesø samt fra to borgergrupper. Hvis der skal skabes en konstruktiv dialog mellem borgerne og byrådet om, hvad der skal ske på denne vigtige del af Farum Hovedgade, så er det ikke nok, at borgerne forholder sig til de foreliggende planer. En dialog kræver som bekendt mindst to parter. Derfor er det på høje tid, at medlemmerne af udvalget for byudvikling og boliger fortæller, hvad de mener om de foreliggende forslag og de mange kritiske indlæg, som planerne har givet anledning til", siger Poul Lüneborg og appellerer til, at byrådet holder fast i de principper, der er i Kommuneplan 2017.

"Særligt de planer for Farum Hovedgade, som byrådet de seneste år har vedtaget på baggrund af borgermøder og offentlige høringer. Både Rema 1000 og Korf Ejendomme kendte disse planer, da de udarbejdede de foreliggende projektforslag, som ifølge kommunens administration vil kræve ca. 70 dispensationer fra den gældende Kommuneplan fra sidste år og de øvrige planer for Farum Hovedgade. En betydelig større respekt for demokratiske beslutninger fra REMA 1000 og Korf Ejendommes side ville have været ønskelig, idet vi så helt sikkert havde haft et meget mere konstruktivt grundlag for dialogen om udbygningen af Frodes Plads", lyder det fra Poul Lüneborg.

Publiceret 05 November 2018 08:42