Søndagsfortællinger på Mosegaarden er en tilbagevendende begivenhed, som plejer at være meget velbesøgt.

Søndagsfortællinger på Mosegaarden er en tilbagevendende begivenhed, som plejer at være meget velbesøgt. Pressefoto

Fra jæger til bonde: Søndagsfortællinger på Mosegaarden

Mosegaarden lukker dørene op for endnu ét af de tilbagevendende og velbesøgte arrangementer - søndagsfortællinger - søndag den 18. november. Denne søndag er det formand for Værløseegnens Historiske Forenings Arkæologi og Detektorgruppe, Niels Bødker Thomsen, der deler ud og smitter med sin viden om store fund fra Furesøegnen

Hvorfor blev vi bønder på furesøegnen for 6000 år siden? Det og meget mere kan du høre om søndag den 18. november klokken 14. Gennem tiden har arkæologer i Danmark diskuteret, hvordan og hvorfor den danske jægerbefolkning skiftede erhverv til at blive bønder. Flere teorier har været i spil i takt med nye arkæologiske undersøgelser, der igen har medført nye erkendelser.

Søndagens foredrag fortæller om, hvordan pionerbønder fra Nordtyskland kom til Danmark og i samarbejde med jægerbefolkningen udviklede et landbrug, der passede til vores jordbund- og klimaforhold. Der fortælles om de første århundreder af bondestenalderen på vores egn, en periode hvor der skete et stort tros- og religionsskifte, der blandt andet afstedkom tusindvis af megalitanlæg; dysser og jættestuer.

Under tørvegravning i Vibygaard mose i Farum, fandt man et tre-paneret kranie fra tidlig bondestenalder. Kraniet har tilhørt en mand, som var med til at bygge egnens mange dysser. Hvem var denne dyssebygger? Og hvad troede han på?

Eftermiddagen byder på nye teorier og tanker omkring fund fra Furesø.

ksh

Publiceret 15 November 2018 06:30