Her ses skoleleder Pia Christensen foran den bygning, hvor Furesøskolen skal flytte ind. Foto: Anne Lønstrup

Her ses skoleleder Pia Christensen foran den bygning, hvor Furesøskolen skal flytte ind. Foto: Anne Lønstrup

Furesøskolens børn flytter ind på Lyngholmskolen

Til sommer flytter 22 børn med social-emotionelle problemer til Lyngholmskolen. Hidtil har de haft til huse på Søndersøskolen

Af
Anne Lønstrup

skoleflytning I det nye skoleår, der begynder efter sommerferien 2019 rykker Furesøskolens 22 børn til Lyngholmskolen. Men allerede nu er forberedelserne i gang, og skoleleder Pia Christensen fra Lyngholmskolen mødes i denne uge med forældrene til børnene i Furesøskolen.

”Det er 22 elever fra 0. til 9. klasse, som kommer fra hele Furesø Kommune. Børnene har socio-emotionelle udfordringer, hvilket vil sige, at de har lært sig nogle uhensigtsmæssige strategier for, hvordan de møder deres udfordringer,” siger Pia Christensen.

Hun beskriver børnene som normalt begavede. Forskellen mellem dem og de fleste andre er, at de af forskellige årsager har brug for hjælp til at lære at læse andre mennesker, at være selvregulerende og at tro på sig selv.

”De har haft mange nederlag i tilværelsen. Det er en hård vej at nå dertil, hvor de er. Men målet er, at de kan få et godt og velfungerende ungdomsliv, hvor de lærer at mestre og håndtere deres vanskeligheder,” fortæller skolelederen.

Ingen kan se forskel

Det er en politisk beslutning at flytte børnene til Lyngholmskolen. Men det er tydeligt, at Pia Christensen føler sig klar til at tage imod børnene på sin skole.

”Spørgsmålet var selvfølgelig, om vi her på skolen kunne lave et alternativ til det eksisterende tilbud. Vi har her på stedet god erfaring med inklusionsarbejde, og så har vi en bred elevsammensætning, der afspejler skoledistriktets socio-økonomiske sammensætning,” siger Pia Christensen.

Hun fortæller i den forbindelse om læseklassen på Lyngholmskolen. Her går ordblinde elever i 7.-9. klasse, og en stor pointe i deres skolegang er, at de er tæt integreret med skolens øvrige tre 9. klasser.

”Vores fire 9. klasser hedder A, B, C og F, og F er læseklassen. Men når de fire klasser er samlet i fordybelsesuger, i matematikundervisningen, i projektopgaver, på lejrskole eller på klassebilleder, så kan man ikke se forskel på eleverne i læseklassen og de øvrige tre klasser. Eleverne i læseklassen har udfordringer, men som alle andre unge har de stadig behov for at være med i sociale og faglige fællesskaber,” siger Pia Christensen.

Hun nævner, at Lyngholmskolen lå rigtig godt i tænketanken Cepos’ årlige opgørelse over skolernes evne til at løfte eleverne fagligt i forhold til børnenes socioøkonomiske baggrund.

I sidste års opgørelse lå Lyngholmskolen på en 190. plads mellem ca. 1.400 danske skoler. I forhold til Furesøs øvrige skoler var den nummer et.

Vil bygge bro

Erfaringerne med at bygge bro mellem børn med særlige udfordringer og børnene i almenområdet, som de almindelige skoleklasser kaldes, vil Pia Christensen arbejde videre med, når Furesøskolens elever flytter til Lyngholmskolen.

”Børnene på Furesøskolen har brug for at spejle sig i andre børn og få en oplevelse af, at der er mange veje til et godt liv. De skal stadig være i deres lille miljø, hvor de kun er 22 børn omgivet af voksne, der ser dem og møder dem, hvor de er. Men samtidig vil de få mulighed for at være en del af et andet fagligt og socialt fællesskab”, siger hun.

For stor udfordring

Jesper Larsen (V) og Berit Torm (V) stemte imod flytningen af Furesøskolen, og de mener ifølge Jesper Larsen fortsat, at det en forkert beslutning at flytte Furesøskolen til Lyngholmskolen.

”Vi er i Venstre bekymrede for, om Lyngholmskolen, der i forvejen har mange elever fra socialt vanskelige kår, skal udfordres endnu mere ved også at tage Furesøskolen ind,” siger Jesper Larsen og fortsætter:

”Jeg vil ikke tale Lyngholmskolen ned, for det er en god skole, og vi har stor tillid til Pia Christensen samt skolens lærere og pædagoger, men udfordringerne kan også blive for store, og bliver de det, så falder det skidt ud på resten af eleverne. Vi kan være bange for, at Lyngholmskolen er på vej til at blive en skole, som de stærke forældre ikke vil have deres børn i,” siger han.

Jesper Larsen mener, at løsningen for Furesøskolen ville være, at dens nuværende lokaler på Søndersøskolen blev gjort tidssvarende.

”Søndersø skolen er jo en af de skoler, der har et stærkt elevgrundlag. Derfor synes vi fortsat, at det er bedst at have Furesøskolen på Søndersøskolen.”

Publiceret 28 November 2018 08:43