Den tidligere børnehave Solsikken på Frederiksborgvej i Farum er ikke plan A for den kommende Farum Lilleskole. Foto: Screendump fra Google Maps

Den tidligere børnehave Solsikken på Frederiksborgvej i Farum er ikke plan A for den kommende Farum Lilleskole. Foto: Screendump fra Google Maps

Farum Lilleskole har tag over hovedet

Lejekontrakten til en tidsbegrænset periode i den nedlagte daginstitution, Solsikken, er sendt fra kommunen til Karina Larsen, formand for foreningen bag Farum Lilleskole

Af
Anne Lønstrup

skole ”Vi har fået udkast til midlertidig lejekontrakt på den nedlagte daginstitution Solsikken fra Furesø Kommune. Så nu er vi i hvert fald sikret et sted at lande skolen. Hvis vi så kunne få tilsagn om et helt år, ville det være fantastisk,” siger Karina Larsen, initiativtager og formand i Foreningen Farum Lilleskole.

Hun er søger nu at få forlænget kontrakten til et helt år. Hvis det lykkes, ville det give noget ro i skolens første levetid.

Har kig på seks matrikler

Men en lejekontrakt til Solsikken på Frederiksborgvej er ikke plan A for Farum Lilleskole.

Initiativgruppen bag skolen har udpeget en række egnede placeringer til den kommende skole, og de har fået en arkitekt til at udfærdige de første hurtige skitsetegninger af et bæredygtigt byggeri.

Begge dele blev præsenteret for Udvalg for Byudvikling og Bolig for nylig:

”Vi fremlagde vores forslag om seks konkrete matrikler i Farum Nord-vest. De ligger jævnt fordelt i Kaserneområdet, Rørmosekvarteret og i Trevangsområdet,” fortæller Karina Larsen.

Matrikler i udkanten af landzone

”Vi er jo optaget af at finde et sted, der ligger så tæt op af byzone i udkanten af landzone. Det er en placering, som ville understøtte vores værdier om, at eleverne skal dannes til at til at tage vare på naturen. Det giver rigtig god mening for os at være tæt på naturen, og derfor foreslår vi seks beliggenheder, der alle er matrikler i udkanten af byen,” siger Karina Larsen.

Seks matrikler undersøges

Matriklernes placering tager også højde for, at der kan etableres sikre skoleveje og gode forbindelser til resten af byen, for skolens elever kan ifølge Karina Larsen komme fra et større opland.

”Tre af matriklerne er privatejede og tre er kommunalt ejede. Nu afventer vi en tilbagemelding fra forvaltningen, som er gået i gang med at undersøge grundene nærmere. Lige nu er vi fra Farum Lilleskoles side i dialog med flere af ejerne af de privatejede grunde, men jeg kan ikke afsløre så meget, for ingen af dem er klar til at fortælle mere, når processen ikke er længere. Vi er i venteposition og afventer kommunens udspil,” siger Karina Larsen.

Ifølge hende er ønskescenariet stadig, at lilleskolen når at finde den permanente placering inden skolestart i sommeren 2019.

Hun mener, at det ville kunne lade sig gøre, hvis politikerne vil godkende en dispensation til at begynde at bygge på en af de seks lokationer.

”Det allerbedste ville være, hvis vi kunne få lov til midlertidigt at sætte pavilloner op. Det tager kun tre uger at sætte sådan nogle op. Hvis vi starter med midlertidige pavilloner, kunne man også få tid til at gøre sig klog på stedet og finde ud af, hvordan den endelige skole skal se ud,” siger Karina Larsen.

Justering af byzonen

Lars Carpens (V) mener, at det er en stor ting for Furesø Kommune, at nogle borgere går med planer om at etablere en privat lilleskole.

”Det er ikke mindst en stor ting for os, der bor i Farum Nord, og som kunne undgå, at børnene skal cykle helt til Lyngholmskolen tre kilometer væk. Men nu kigger forvaltningen på at finde et hensigtsmæssigt sted. Udfordringen er, at de steder, som Farum Lilleskole har udpeget, formelt set er i landzone, og det kræver justering af byzonen. Men jeg ser ikke noget problem, når det har et alment formål såsom at skabe plads til en ny skole,” siger Lars Carpens.

Publiceret 29 December 2018 00:00