Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø, ønsker godt nytår. Foto: Jens Berg Thomsen

Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø, ønsker godt nytår. Foto: Jens Berg Thomsen

Borgmesterens nytårstale: Godt nytår til Furesø

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) ønsker her Furesø Avis' læsere godt nytår

Af
Ole Bondo Christensen, borgmester

i Furesø Kommune (S)

nytårshilsen 2018 blev året, hvor det nyvalgte Byråd udarbejdede et fælles arbejdsprogram med tre klare prioriteringer: Vi vil være en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi vil udvikle gode velfærdstilbud til børn, unge, familier og ældre.

Og vi vil gå foran, når det handler om naturbeskyttelse, miljø og grøn omstilling. FN´s verdensmål er en del af arbejdsprogrammet med særlig fokus på at forebygge ulighed og klimaforandringer.

Gode velfærdstilbud

Vi er i fuld gang med at føre målene ud i livet. En helt ny daginstitution blev i efteråret åbnet i Farum Nordby, og snart følger yderligere to i Hareskovby og Jonstrup. Vi har sat ekstra ressourcer af til arbejdet med de mest udsatte børn. Vi renoverer vores skoler og arbejder målrettet med læring, dannelse og trivsel. Vores skoler er blandt landets bedste – også til at undgå mobning. Vi har i år åbnet et nyt fremtidsværksted for vores 6.- og 7. klasses elever, hvor eleverne udvikler nye løsninger sammen med Furesøs virksomheder.

Furesø er førende, når det gælder seniorbofællesskaber. Hele 7 nye seniorbofællesskaber er på vej. Herudover har byrådet besluttet at bygge 50 nye plejeboliger ved Lillevang i Farum. Sammen med seniorrådet er vi undervejs med en ny værdighedspolitik med fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre. Ældre Sagen og vores to aktivitetscentre for ældre, Skovgården og Gedevasevang, er med til at skabe masser af aktiviteter, livsglæde og fællesskab i seniorlivet.

Vores mest udsatte borgere og familier skal opleve en omsorgsfuld og sammenhængende hjælp. Det er ikke borgernes opgave at koordinere mellem forskellige forvaltninger. Det er kommunens. Her har vi sammen med andre kommuner skabt en model for ”sammenhængende borgerforløb”, som har inspireret regeringen til at fremsætte et lovforslag på området.

Natur, miljø og grøn udvikling af Furesø

Vi fremsatte i 2018 sammen med DN et fredningsforslag for området syd og øst Laanshøj for at skabe et sammenhængende naturområde ned mod Præstesø og Søndersø. Vi er meget langt med at indføre økologisk mad i kommunens køkkener og energirenovering af kommunale bygninger. Furesø blev i 2018 udpeget som den mest cykelvenlige kommune. En borgerfølgegruppe har arbejdet med forslag til at reducere trafikstøj, og vi arbejder målrettet med affaldssortering og øget genbrug. Vi blev i sommeren 2018 færdig med en tiltrængt renovering af Farum Hovedgade. Nye boliger og et kreativt erhvervsmiljø skyder op i den sydlige del af Flyvestationen, og der er indgået aftaler om udvikling af Farum Bytorv, Værløse Bymidte og den gamle rådhusbygning på Frederiksborgvej i Farum. Furesø skal udvikles med omtanke og respekt for vores natur- og kulturværdier.

Godt samarbejde i stærke fællesskaber

Vores rige foreningsliv bidrog også i 2018 til at give Furesøborgerne store fælles oplevelser inden for idræt, kultur og fritidsliv. Lokale virksomheder skaber beskæftigelse og tager et socialt ansvar. Arbejdsløsheden i Furesø hører til de laveste i landet, og vi indgik i 2018 en ny partnerskabsaftale med erhvervslivet om at få løftet endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Alle skal med.

Nyt år for døren

2018 var et godt og spændende år for Furesø, der også bød på en udnævnelse som årets ungdomskommune. Det er vi stolte af. Nu står et nyt år for døren. Lad os samarbejde om at gøre Furesø til en endnu bedre kommune at leve og arbejde i. Tak til alle, der bidrager – herunder en kæmpe tak til alle vores frivillige ildsjæle. Rigtig godt nytår til alle.

Publiceret 01 January 2019 10:00