Der er ikke behov for en mobilmast ved Hestetangsvej i Farum, lyder vurderingen nu fra politisk hold i Furesø Kommune.Foto: Jens Berg Thomsen

Der er ikke behov for en mobilmast ved Hestetangsvej i Farum, lyder vurderingen nu fra politisk hold i Furesø Kommune.Foto: Jens Berg Thomsen

Beboere på Hestetangsvej slipper for mobilmast

TDC kommer ikke til at sætte en ny mobilmast op på Hestetangsvej. Nabohøring har overbevist politikerne om, at der ikke er behov for masten

Af
Anne Lønstrup

mobilmast Alun Biggart fra Hestetangsvej i Farum er meget glad for at høre, at TDC ikke kommer til at opstille en 30 meter høj rørmast, antenner og teknikskabe på en grund 15-20 meter fra ’Hyllegården’, hvor han bor med sin familie.

TDC havde ansøgt Furesø Kommune om tilladelse til at opsætte masten. Det ville kræve en landzonetilladelse fra kommunen, som først kunne gives, når naboerne var blevet orienteret og sagen havde været i høring. Samtidig krævede placeringen på Hestetangsvej en tilladelse fra fredningsnævnet.

Nu har politikerne imidlertid bestemt, at placeringen på Hestetangsvej ikke bliver til noget.

“Tilbagemeldingerne i nabohøringen har vist, at der ikke er nogen, der har behov for mobilmasten. Og hvis ikke der er et behov, så skulle pokker da stille en mast op,” siger formand for udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S)

”Nu sker der en partshøring i forhold til TDC og landinspektørfirmaet LE34, som har søgt om dispensation på vegne af TDC, og så må vi se, om der er andre i Farum Vest, der ikke har dækning, og hvor masten i så fald skal stå. På Hestetangsvej bliver det i hvert fald ikke,” siger hun.

Alun Biggart kalder det en ”fantastisk nyhed”, at masten ikke kommer til at stå som nabo til hans hus.

”Jeg er taknemmelig og vil gerne rose Lene Munch-Petersen og Ole Bondo Christensen for den professionelle måde, som de har håndteret denne sag på.”

Han mener, at en ny mast kun ville give et begrænset antal TDC-kunder i Farum Vest bedre mobildækning:

”60 pct. af forbedringen ville kun blive til gavn for områdets ræve, mus og kaniner,” siger Alun Biggart, som personligt opsøgte de to socialdemokratiske politikere under et arrangement i Farum Kulturhus for at få vished for, at opstillingen af en mobilmast på Hestetangsvej var opgivet.

Afventer partshøring

Som formand for udvalget for Byudvikling og Bolig er Egil Hulgaard (K) enig i, at placeringen efter al sandsynlighed ikke bliver på Hestetangsvej. Han vil dog gerne høre en faglig tilbagemelding fra forvaltningen for at være 100 pct. sikker.

”Jeg ved, at forvaltningen er i gang med at sondere med LE34 om, hvor masten så kan stå, og jeg vil rigtig gerne se en faglig tilbagemelding på det. Det virker usandsynligt, at masten kommer til at stå på Hestetangsvej, men jeg synes, at vi som politikere skylder, at vi skal have et fagligt indspark, før vi træffer beslutninger,” siger han.

Der kom 91 høringssvar, underskrevet af 111 personer, da sagen om en mobilmast på Hestetangsvej var i nabohøring i december.

Både Lene Munch-Petersen, Egil Hulgaard og centerchef for By og Miljø, Ellen Hvidt Thelle, giver udtryk for, at de mange borgerprotester har gjort indtryk.

Også den lokale afdeling i Dansk Naturfredningsforening var imod og skrev i sit høringssvar, at opstillingen af en høj mast ikke ville være i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne, da der er tale om en udsigtsfredning, som skal beskytte udsigten over landskabet.

Furesø Kommune aflyste i begyndelsen af januar besigtigelsesmødet vedrørende telemasten, som skulle have fundet sted 18. januar.

Publiceret 17 January 2019 11:04

SENESTE TV