Poul Winckler gik bort den 13. januar. Arkivfoto: René Schriver

Poul Winckler gik bort den 13. januar. Arkivfoto: René Schriver

Nekrolog: De svage havde hans bevågenhed

Formand for Farum Menighedsråd skriver mindeord om Poul Winckler

Af
Michael Kornerup

formand for Farum Menighedsråd

nekrolog Poul Winckler der siden 2004 var medlem af Farum Menighedsråd gik bort den 13. januar 2019.

Poul Wincklers virke i menighedsrådet var præget af hans stærke sociale engagement med gode initiativer for den lokale menighedspleje. Han opfordrede til, at der skulle tiltrækkes et antal frivillige til at være tilknyttet kirkens sociale arbejde. En opgave, der fortsat arbejdes for at lykkes. Han mente at det er en fejl, hvis folkekirken nedprioriterer menighedsplejen og i stedet bliver en kulturkirke for det bedre borgerskab.

De svage i samfundet havde altid Poul Wincklers bevågenhed tillige med udfordringerne med at vække de unges opmærksomhed for Folkekirken.

Hvordan kan vi appellere til de unge uden at miste troværdighed? Hvordan skal vi henvende os til de unge og overbevise dem om, at der er noget godt at hente i kirkens budskab? Poul Winckler var derfor skeptisk over for folkeskolereformens heldagsskole og dens betydning og indflydelse på tilrettelæggelsen af konfirmandundervisningen. Han frygtede at skolerne måtte ønske at fjerne konfirmationsundervisningen fra skoleskemaet.

Poul Winckler var fortaler for at effektivisere menighedsrådsmødernes forhandlinger, og fik tilført udvalgenes arbejde størrer kompetencer, således at dagsordenen på menighedsrådsmøderne efter hans mening hovedsagelig burde indeholde punkter af større økonomisk/politisk karakter.

Poul Winckler var stærk tilhænger af en åben dialog som kunne være nyttig for alle parter i det samlede menighedsråd.

Publiceret 22 January 2019 00:00