Regeringen har ikke taget Furesøs ønske om S-tog hele vejen til Hillerød med i udspillet til ny fingerplan for hovedstadsområdet. Arkivfoto

Regeringen har ikke taget Furesøs ønske om S-tog hele vejen til Hillerød med i udspillet til ny fingerplan for hovedstadsområdet. Arkivfoto

Furesøs ønske om S-tog til Hillerød er ikke med i nyt udspil

"Det vil være gavnligt med S-tog til Hillerød," mener borgmester, der dog ikke får ønsket med i nyt udspil fra regeringen

Af
Jens Berg Thomsen

Da regeringen forleden fremlagde et nyt udspil til en revideret fingerplan for hovedstadsområdet, var et af Furesøs ønsker ikke med. I et høringssvar til udspillet, havde kommunen ønsket S-togsforbindelsen ført videre fra Farum og hele vejen til Hillerød.

"En forlængelse af S-togslinjen og en kobling op mod lokalbaner i Nordsjælland vil være gavnlig for miljøet på grund af det lavere CO2-udslip og kan gøre en stor forskel for såvel støjbelastningen som trængslen her i Furesø," siger Ole Bondo Christensen i et skriftligt svar til Furesø Avis.

Borgmesteren kan dog se langt efter forslaget i udspillet.

Kort S-togsbane

"S-togsbanen til Farum er kort i sammenligningen med de øvrige S-togsbaner. Derfor har vi foreslået en forlængelse af S-toget mod Allerød og Hillerød eller som minimum, at der planlægges med motorvejsbusser og såkaldte ”park and ride anlæg” hvis Hillerødmotorvejen skal forlænges/udvides," skriver borgmesteren.

I høringsvaret har Furesø ønsket netop busser på en udvidet Hillerødmotorvej - hvis den altså bliver en realitet. Forleden kunne Dansk Folkepartis trafikordfører konstatere, at udvidelsen af motorvejen - som Furesø Kommune ikke ønsker - er "hokus pokus", for forhandlingerne er ikke faldet på plads, og der er endnu ikke flertal i Folketinget for udvidelsen, som er ønsket af en række kommuner nord for Furesø.

40.000 biler

"For mig er det vigtigt, at en eventuel forlængelse af Hillerødmotorvejen ikke giver yderligere trængsel og støjgener for borgerne i Furesø. I det lys er det helt afgørende, at der etableres bedre kollektive trafikløsninger fra Nordsjælland ind mod København, så flere tager bus og tog i stedet for bil," skriver Ole Bondo Christensen til Furesø Avis.

"Vi har hver dag op mod 40.000 biler igennem Furesø på vej til og fra København fra Nordsjælland og det tal vil blive forøget, hvis Hillerødmotorvejen bliver forlænget. Hovedproblemet ved regeringens hovedstadsudspil er, at planen indarbejder en række støj- og trængelsskabende initiativer, hvor man kan diskutere, om det overhovedet er den rigtige retning at gå. Det gælder ikke mindst forslaget om en udvidelse fra fire til seks spor på Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd, som sammen med forlængelsen af motorvejen fra Allerød til Hillerød vil betyde mange ekstra biler og øge trafikstøjen væsentligt i Furesø Kommune. Støjafskærmning på hele strækningen er et helt uomgængeligt krav fra Furesø Kommune ved en udvidelse. Vi mener samtidig, man bør være mere ambitiøs i forhold til den kollektive trafik. Derfor skal bedre kollektive trafikløsninger," skriver borgmesteren.

Publiceret 06 February 2019 07:43