Den gamle børneinstitution på Syvstjerne Vænge er ved at blive revet ned for at gøre plads til det nye botilbud. Foto: Niels idskov

Den gamle børneinstitution på Syvstjerne Vænge er ved at blive revet ned for at gøre plads til det nye botilbud. Foto: Niels idskov

Kommunen bygger nyt botilbud i Værløse

Det nye botilbud på Syvstjerne Vænge i Værløse får plads til 6-10 borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

byggeri Furesø har behov for flere boliger til forskellige målgrupper af voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Derfor bygger kommunen et nyt botilbud på Syvstjerne Vænge i Værløse, hvor der skal være plads til 6-10 borgere. Det nye botilbud etableres som en del af byrådets plan om at sikre flere gode og lokale botilbud til mennesker med fysiske og psykiske handicap.

Matilde Powers, der er formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, ser det lokale botilbud som et vigtigt udgangspunkt for en omsorgsfuld og sammenhængende støtte.

”Det er vigtigt for os, at vi har nogle gode tilbud til de furesøborgere, der har særlige behov for hjælp i dagligdagen. De skal kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Dette nye botilbud giver ikke kun mulighed for, at furesøborgere kan få den fornødne støtte, men det betyder også, at de kan blive i deres nærområde tæt på familie, venner og netværk. Det er både godt for deres positive udvikling og styrker deres vej mod et godt og mere selvhjulpent liv," siger hun i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Botilbuddet bygges på Syvstjerne Vænge nr. 10, hvor der tidligere har været børneinstitution. De gamle bygninger rives ned i uge 7, og i den videre proces er der indtænkt inddragelse af både Handicapråd, medarbejdere, og naboer.

De nye beboere forventes at kunne flytte ind i begyndelsen af 2020.

De nye beboere forventes at kunne flytte ind i begyndelsen af 2020. Foto: Niels Idskov

De nye beboere forventes at kunne flytte ind i begyndelsen af 2020. Foto: Niels Idskov

Informationsmøde

Den 21. februar inviterer Furesø Kommune til informationsmøde om etablering af det nye botilbud. Mødet holdes på rådhuset i Værløse, Stiager 2, mellem klokken 16.30-18.

Tilmelding kan ske på furesoe.dk/botilbud.

Matilde Powers opfordrer kommende naboerne til botilbuddet eller andre interesserede til at deltage i informationsmødet.

”Når nye beboere flytter ind på vejen, er det naturligt at være nysgerrige på, hvem ens nye naboer bliver. Måske i højere grad når den nye nabo er et botilbud. Derfor er det vigtigt, at vi får startet hele processen med at drøfte ønsker til et godt naboskab og komme med input til det kommende byggeri," siger hun.

mw

Publiceret 14 February 2019 06:00

SENESTE TV