Arkivfoto

Arkivfoto bit24 - stock.adobe.com

Furesø Kommune tager kød med i klimaregnskab

Som den første kommune i Danmark tager Furesø Kommune nu klimabelastningen fra det kød, som kommunen indkøber, med i kommunens grønne regnskab.

Det blev besluttet på et møde i kommunens udvalg for natur, miljø og grøn omstilling forleden.

Kommunens køkkeners omlægning til økologi har medført klimagevinster i form af mindre kød og mere grønt på tallerknerne, og har samtidig gjort det muligt at bogføre kødets klimabelastning.

Furesø Kommune har i en årrække arbejdet med omlægning af kommunens køkkener til økologiske råvarer. Målet er 80 procents økologi for alle kommunens køkkener ved udgangen af 2020. Et mål som halvdelen af køkkenerne allerede har nået.

Omlægningen til økologi i de kommunale køkkener har haft den konsekvens, at mængden af kød er faldet. Samtidig er mængden af frugt og grønt steget.

"Der er virkelig tale om en grøn omstilling, der viser resultater. I Furesø Kommunes køkkener får borgere og medarbejdere både dejlig økologisk mad, og den er blevet væsentligt sundere og mere klimavenlig. Samtidig betyder prisen også noget, og her er det ret interessant at se, at det koster det samme at lave mad nu, som det gjorde, før vi begyndte på økologiomlægningen i 2013," siger Lene Munch-Petersen, der er formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune, i en pressemeddelelse fra Øklologisk Landsforening.

Klimaregnskab

Som en del af dokumentationskravene i Fødevarestyrelsens øko-spisemærkeordning føres der nøje regnskab med råvareindkøbende. Det danner grundlag for, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling forleden besluttede, at kødforbruget fra nu af skal indgå i kommunens grønne regnskab med henblik på yderligere reduktion.

"Normalt kan det være svært at opgøre det nøjagtige kødforbrug i en stor organisation som en kommune. Men fordi vores køkkener og vores leverandører i en årrække har arbejdet med opgørelser af råvarernes oprindelse som en del af øko-spisemærkeordningen, har vi i dag den data tilgængelig, som gør det muligt for os at føre grønt regnskab med kødet. Og det er et vigtigt skridt i vores arbejde for at reducere kommunens klimatryk mest muligt," siger Lene Munch-Petersen i pressemeddelelsen.

Flere kommuner og køkkener kan lade sig inspirere

Birte Brorson er rådgiver for professionelle køkkener og en del af Øko++ og har også bistået Furesø Kommune i omlægning til økologi.

"Furesø Kommunes køkkener har omlagt til økologi indenfor de eksisterende økonomiske rammer, og jeg håber og tror, at flere kommuner vil lade sig inspirere til at arbejde bevidst med klima- og sundhedsforbedringer via deres køkkener. I lighed med landbruget rummer køkkenerne store potentialer for at fremme den bæredygtige udvikling på vej mod FN’s 17 verdensmål," siger Birte Brorson.

Publiceret 20 February 2019 00:00

SENESTE TV