Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Forslag: Sæt farten ned til 90 km/t på Hillerød-motorvejen

Sæt farten på motorvejen ned til 90 km/t her og nu og fortsæt med at bygge effektive støjværn, foreslår Flemming Oppfeldt

Af
Anne Lønstrup

En sænkning af hastigheden fra 110 til 90 kilometer i timen skal gøre tre kommuner på Københavns Vestegn mere beboelige. De er gået sammen om en ansøgning til Vejdirektoratet for at få sat farten ned på de motorvejsstrækninger, der går igennem Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby, nemlig Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3.

Flemming Oppfeldt, der er vinhandler og tidligere byrådsmedlem for Venstre, foreslår, at Furesø Kommune straks ansøger om samme hastighedsnedsættelse.

”Den største støjkilde i Furesø kommune er Hillerødmotorvejen. Der er områder i kommunen, som er meget, meget plaget af støj - mindst 7.000 indbyggere er støjbelastede. Jeg foreslår, at hastigheden her og nu sættes ned til på 90 km/t på hele strækningen fra Farum Nord til Hareskov. Det muliggør en ny bekendtgørelse,” siger Flemming Oppfeldt.

”Staten bygger støjværn i Bregnerød. Fint. Jeg foreslår, at der bygges effektive støjværn på hele strækningen fra Farum Nord til Hareskov. Prisen vil være ca. 50 millioner. I virkeligheden burde det være statens opgave, men lad os ikke gå i små sko. Jeg foreslår, at Furesø sætter 20 millioner af, som en lille del af de fremtidige grundskatter, og resten kan staten spæde til.”

Trafikstøj plager hver femte borger

Lene Bang (S), medlem af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, hvor ansvaret for kommunens trafik ligger, tilslutter sig ideen og fortæller, at den hører til en af de indstillinger, som Støjudvalget er kommet med.

”Nedsættelse af hastigheden på Hillerødmotorvejen vil blive drøftet på de førstkommende møder i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Gode støjværn og overdækning er at foretrække. Men indtil det bliver en realitet, ønsker vi en hastighedsnedsættelse fra 110 til 90 igennem Furesø døgnet rundt. Det vil være en god hjælp til at nedsætte støjen,” siger hun og fortsætter:

”Støjen fra Hillerødmotorvejen pløjer sig igennem naturskønne Furesø. Hver femte borger i Furesø – eller knap 8.000 borgere - er udsat for trafikstøj over 58 decibel, (som er Miljøstyrelsens grænseværdi, red.), og 90 pct. af kommunens støjbelastning skyldes Hillerødmotorvejen.”

Publiceret 21 February 2019 00:00