Katrine Falkenberg kommer selv fra en iværksætterfamilie, og hun har stor tiltro ’Børnebasens’ potentiale i forhold til at effektivisere i kommunerne. Foto: Anne Lønstrup

Katrine Falkenberg kommer selv fra en iværksætterfamilie, og hun har stor tiltro ’Børnebasens’ potentiale i forhold til at effektivisere i kommunerne. Foto: Anne Lønstrup

Børnebasen er Katrines opfindelse

Socialrådgiver fra Kirke Værløse er sprunget ud som iværksætter med ’Børnebasen’ – en elektronisk søgeplatform for børne- og familieområdet

Af
Anne Lønstrup

Som socialrådgiver ansat i en kommune savnede Katrine Falkenberg fra Værløse ofte overblik over, hvilke tilbud der findes i Danmark på børne- og familieområdet. Når hun stod med en konkret udfordring – det kunne være et barn med angst, sorg, autisme eller et fysisk handicap – kunne hun være henvist til at google eller spørge sig frem i forvaltningen, om der mon var nogen, der kendte et tilbud, de kunne anbefale.

”Jeg har som socialrådgiver på børne- og familieområdet siddet med alle typer af sager, og jeg har haft et utal af ideer til at optimere søgningen efter tilbud, fordi jeg har været træt af at bruge så meget energi på at finde frem til de forskellige tilbud. Som socialrådgiver er man nødt til at have en vanvittig stor bredde af viden i forhold til at kunne finde frem til det rette tilbud til barnet,” siger Katrine Falkenberg, der tit sad og forestillede sig måder at organisere og lette arbejdet på.

Efter otte år som kommunalt ansat socialrådgiver, kastede hun sig i maj 2018 ud i det, som hun længe havde haft lyst til: At skabe den første elektroniske søgeplatform, der samler alle private, offentlige og frivillige tilbud på børne- og familieområdet i Danmark. Dermed har hun gjort det meget lettere for socialrådgiverne at finde de relevante tilbud på området.

Sparer socialrådgiverne tid

’Børnebasen’ har hun døbt platformen. Den har kontor på Kirke Værløsevej og på Islands Brygge, men brugerne/kunderne er fordelt over hele landet.

Børnebasen er et tilbud til alle landets kommuner om at købe adgang til databasen hvori en bred vifte af tilbud på børne- og familieområdet er samlet ét sted. Kommunerne har nu også mulighed for at få deres interne tilbud ind i søgeplatformen, så alle tilbud, både eksterne og interne, er samlet et sted. Det medfører også at de nemt kan sælge ydelser til andre kommuner, hvis de ønsker det.

”Platformen vil spare kommunerne dyrebar tid, fordi den enkelte sagsbehandler i databasen kan søge målrettet efter et tilbud, der passer til den problemstilling, man står med. Samtidig er der muligheden for at hente en økonomisk fordel, hvis socialrådgiveren finder frem til et tilbud eller billigere tilbud, ” forklarer Katrine Falkenberg.

Men den har også potentialet til at give en bedre sagsbehandling:

"Børnebasen kan blive afsæt for en kulturændring, hvor socialrådgiveren kan få øje på nye måder at hjælpe børn og unge især i den tidlige indsats. Derudover skaber Børnebasen vidensdeling mellem socialrådgivere på landsplan, ved at de kan dele erfaringer om tilbuddene. Det fandtes ikke før, og det kan være med til at optimere hele børne/familie-området,” siger hun.

Gratis at oprette profil

Børnebasen gik i luften i sommer, og siden har Katrine Falkenberg og de to programmører, som til sammen udgør firmaet det lille opstartfirma, været travlt optaget af at udbrede kendskabet til Børnebasen.

Hun holder møder med forskellige kommuner, hun fortæller om Børnebasens resultater via LinkedIn, og så holder hun ellers vejret, for ifølge Katrine Falkenberg har alle de kommuner, hun har været i kontakt med, og det gælder store såvel som små, været positive over for ideen.

Platformen vil spare kommunerne dyrebar tid, fordi den enkelte sagsbehandler i databasen kan søge målrettet efter et tilbud, der passer til den problemstilling, man står med.

Katrine Falkenberg, iværksætter

Foreløbig er Slagelse og Fakse tilmeldt databasen. Katrine Falkenberg er i forhandling med to andre kommuner, som forventes at være på inden for få uger, og endnu flere er i pipelinen. Ideen er, at en kommune køber en licens til at benytte databasen. Omvendt er det gratis for virksomheder, foreninger og organisationer at oprette en profil, og indtil nu er der oprettet godt 1.000 profiler i systemet. At det er gratis at oprette sig, gør det også muligt for enkeltmandsvirksomheder og ildsjæle at oplyse om deres tilbud

”Jeg tror virkelig på ideen. Børnebasen kan få kanonstor betydning i hverdagen derude i kommunerne, og dermed betydning for de børn og unge, som socialrådgiverne skal hjælpe," siger Katrine Falkenberg.

Publiceret 14 March 2019 11:45