Michael Raunkjær og flere andre naboer føler sig utrygge over det kommende bosted på Syvstjerne Vænge 10. Foto: Anne Lønstrup

Michael Raunkjær og flere andre naboer føler sig utrygge over det kommende bosted på Syvstjerne Vænge 10. Foto: Anne Lønstrup

Naboer til bosted for udsatte efterlyser klar information

Furesø Kommune bygger nyt bosted til udsatte borgere i villakvarter ved Syvstjerneskolen. Naboer føler sig ikke tilstrækkeligt informeret

Af
Anne Lønstrup

I januar kom der information fra kommunen til de nærmeste naboer til Syvstjerne Vænge 10 i Værløse.

I brevet stod, at den tidligere institution på adressen, skulle rives ned og at kommunen ville bygge et nyt bosted til beboere, der ”alle har behov for støtte og vejledning i hverdagen og dennes gøremål, og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber.”

Flere naboer undrede sig over formuleringen, herunder Michael Raunkjær, der bor på Grantoftevej få hundrede meter fra Syvstjerne Vænge 10. Hans to børn passerer adressen på vej til Syvstjerneskolen.

”Vi blev, allerede da vi læste det første brev, nysgerrige på, hvem det var, der skulle bo der. Så vi gik på nettet og fandt et referat fra det udvalg, der har bevilget pengene, og der står en anden og mere tung formulering om bostedets brugere. Det var derfor, vi begyndte at reagere,” fortæller kemiker Michael Raunkjær til Furesø Avis.

Uigennemskuelig proces

En måneds tid senere blev der holdt et borgermøde på rådhuset, hvor formand for udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, Matilde Powers (S) sammen med repræsentanter fra forvaltningen var mødt op for at fortælle dels om byggeprojektet, dels om det nye bosted og borgerne, som skal bo der.

Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål til forvaltning og politikere, men flere forlod orienteringsmødet uden at føle sig trygge ved bostedet.

”Jeg forstår godt, at udsatte borgere skal have hjælp, men jeg finder det bekymrende, hvor uigennemskuelig processen bliver kørt fra kommunens side. Derfor beder jeg om en garanti for, at bostedets beboere ikke er udadreagerende, har haft en diagnose eller har tungere psykiske problemer, som man nogle gange ser på lignende botilbud,” siger Michael Raunkjær.

Han hæfter sig ved, at kommunens beskrivelse af, hvad det er for borgere, der skal bo på bostedet, ikke er helt klart formuleret.

”Der er slør i kommunens beskrivelse af beboerne. Det bærer præg af, at man bruger en retorik, der skal skabe mindst mulig bekymring,” siger han.

Trafik og bebyggelsesprocent

Michael Raunkjær er i kontakt med flere af sine naboer i området, og flere af dem har ligesom han skrevet klager til kommunen, ligesom der i to tilfælde er bedt om aktindsigt for at finde ud af, hvordan kommunen er kommet frem til at placere et botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder i et villakvarter.

Selv har han henvendt sig til kommunens Plan & Byg afdeling for at spørge til bebyggelsesprocent på nybyggeriet, da han mener, at det overstiger det tilladte i kvarteret. Han har fået kvittering på, at henvendelsen er modtaget, men har ikke fået svar indenfor ti dage, som kommunen ellers tilstræber. ”For at økonomien skal hænge sammen, skal der bo otte-ni beboere i huset, og da der også skal være plads til de ansatte, har kommunen planlagt en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 pct. Kommuneplanen fra 2017, som dækker vores kvarter, siger, siger at bebyggelsesprocenten må være 30 pct.,” siger Michael Raunkjær.

Han efterlyser endvidere en analyse af trafiksituationen på stedet. Flere naboer er bekymret over, at der vil komme en øget trafik på villavejene som følge af bostedets aktiviteter.

”Der er er pænt meget trafik morgen og eftermiddag, når kvarterets børn skal i skole. Vejen har ingen cykelsti men deles mellem gående, cyklende og bilister. Men en trafikanalyse laver kommunen først, når selve byggesagen er færdig her i foråret,” siger Michael Raunkjær.

Potentiel konflikt

De fleste spørgsmål knytter sig dog til bostedets kommende beboere.

”Vi ved, at det er en § 107 facilitet, og den dækker ret bredt i forhold til, hvem der må bo der. Kommunen lover, at der ikke kommer til at bo udadreagerende beboere eller borgere, som er farlige for sig selv eller omgivelserne, men hvordan vil de sikre det? Vi efterlyser en mere bastant garanti i form af en tinglysning og dermed begrænsning af, hvad ejendommen kan bruges til,” siger han.

Som Michael Raunkjær ser det, har processen ikke været særlig god indtil nu. Han mener, at kommunen har givet en hensigtserklæring om, hvem de kommende beboere på bostedet skal være, men netop fordi der ikke er tale om en garanti, føler han sig ikke beroliget.

Vigtig med løsning

”Det er vigtigt for os, at der kommer en løsning, der giver ro på. Hvis kommunen ville lave en køreplan for, hvordan de vil visitere til bostedet, og hvordan de har tænkt sig at styre det her, ville det for mig være et bedre scenarie. Vi har ikke fået noget konkret,” siger han. Han erklærer sig tilfreds og rolig, hvis kommunen kan garantere, at de kommende beboere bliver så selvhjulpne, som kommunen skitserer.

”Der skal som sagt være plads til alle, og hvis kommunen kan leve op til, at der er tale om et bosted som beskrevet, så har jeg heller ikke noget problem med det. Det er mere den potentielle konflikt, der kommer, hvis de så ikke kører efter den plan, men visiterer andre, hvad sker der så? Det er det, vi spørger ind til, og vi bliver selvfølgelig mistænksomme, når kommunen ikke vil give den garanti.”

Læs udvalgsformand Matilde Powers' (S) svar på furesoe.lokalavisen.dk fredag den 22.3

Hvad er et § 107-botilbud?

    Det er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning. Det er en fast base med trygge rammer og uddannet personale, der skal hjælpe beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke mennesker med et kendt og nuværende misbrug eller udad reagerende adfærd. Det bor heller ikke beboere, der farlige for sig selv eller for omverdenen.

Furesø Kommunes udlægning. Se anden faktaboks

Selve teksten i Serviceloven

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Serviceloven

fakta

Hvad er et § 107-botilbud?

    Det er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning. Det er en fast base med trygge rammer og uddannet personale, der skal hjælpe beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke mennesker med et kendt og nuværende misbrug eller udad reagerende adfærd. Det bor heller ikke beboere, der farlige for sig selv eller for omverdenen.

Furesø Kommunes udlægning. Se anden faktaboks

fakta

Selve teksten i Serviceloven

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Serviceloven

Hvad er et § 107-botilbud?

    Det er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning. Det er en fast base med trygge rammer og uddannet personale, der skal hjælpe beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke mennesker med et kendt og nuværende misbrug eller udad reagerende adfærd. Det bor heller ikke beboere, der farlige for sig selv eller for omverdenen.

Furesø Kommunes udlægning. Se anden faktaboks

Selve teksten i Serviceloven

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Serviceloven

fakta

Hvad er et § 107-botilbud?

    Det er et midlertidigt tilbud til borgere, der har brug for støtte og vejledning. Det er en fast base med trygge rammer og uddannet personale, der skal hjælpe beboerne til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Der bor ikke mennesker med et kendt og nuværende misbrug eller udad reagerende adfærd. Det bor heller ikke beboere, der farlige for sig selv eller for omverdenen.

Furesø Kommunes udlægning. Se anden faktaboks

fakta

Selve teksten i Serviceloven

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1. 1)til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2. 2)til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Serviceloven

Publiceret 21 March 2019 10:38