Præsterne fra venstre er Dorothea Glöckner, Nils Wildschiødtz, Anne Have Christensen, Jan Asmussen og Ulla Salicath tilbyder som noget nyt, at man kan komme ind fra gaden og blive døbt. Foto: Jens Berg Thomsen

Præsterne fra venstre er Dorothea Glöckner, Nils Wildschiødtz, Anne Have Christensen, Jan Asmussen og Ulla Salicath tilbyder som noget nyt, at man kan komme ind fra gaden og blive døbt. Foto: Jens Berg Thomsen

Kom ind fra gaden og bliv døbt

Præsterne i Farum Sogn oplever behov for dåb og tilbyder nu såkaldt drop ind-dåb den 20. april. Hver sjette konfirmand døbes inden konfirmationen

Af
Jens Berg Thomsen

Fænomenet er opstået på Vesterbro i København, hvor Danmarks første såkaldte drop ind-dåb blev afholdt. Nu kommer til det til Farum, for her kan man den 20. april komme direkte ind fra gaden og blive døbt.

Indtil videre er 600 mennesker blevet døbt ved drop ind-dåb rundt omkring i hele landet, fortæller præst præst i sognet Nils Wildschiødtz.

"Det har vist sig, at der er et stort behov," siger præst Ulla Salicath, der sammen med sine fire præstekolleger i sognet har inviteret Furesø Avis til en samtale i Stansholtkirken, hvor drop ind-dåben bliver holdt lørdag den 20. april mellem klokken 14 og klokken 18.

"Mange vil gerne døbes, men de mangler måske en lejlighed til det og vil ikke nødvendigvis til at holde en stor fest i forbindelse med dåben," fortæller præst Anne Have Christensen.

"Jeg er også præst i Lyngby, og her døbte jeg en kvinde på 78 år, der blev døbt efter en højmesse, så det er folk i alle aldre, det kan være aktuelt for," siger Nils Wildschiødtz.

"Det er min oplevelse, at det betyder meget for voksne at blive døbt. Det kan være en ny begyndelse for mange mennesker," siger præst Jan Asmussen.

"Dåben er en grundsten i den kristne tro og en bekræftigelse af, at det ikke handler om stærk eller svag tro. Ved dåben er vi ens, og den er et vidnesbyrd om, at vi er elsket af vorherre.

"Vi gør os ikke til sommerover, hvor stærk en tro folk har, eller hvor meget, de tror," siger Anne Have Christensen.

"Det begynder med vorherres tro på os," supplerer Ulla Salicath.

Man møder bare op

Praktisk kommer drop ind-dåb til at foregå ved, at man ganske enkelt møder op. Man kan godt møde op alene, fortæller de fem præster. Så vil kirken sørge for vidner til dåben. Man skal dog huske sit pas eller sygesikringskort.

"Man er ikke bundet af hvert eneste ord i trosbekendelsen, men det afgørende er, at man tror på Gud som skaber, Kristus som forsoner og Helligånden som den, der skaber fællesskab," siger Dorothea Glöckner.

"Dåben er den samme i dag som i andre tider og andre steder," siger Anne Have Christensen.

"Ja, dåben, som man får her, er den samme som en dåb i Brasilien eller i det ortodokse Rusland," siger Nils Wildschiødtz.

"Dåben bekræfter, at man er et elsket og frit menneske, selv med alle de fejl man har," siger Anne Have Christensen.

Hver sjette konfirmanddøbes inden konfirmation

Drop ind-dåben i Stavnsholtkirken skal også opfylde et behov, der er hos mange af forårets konfirmander. Hver sjette konfirmand bliver døbt inden konfirmationen, fortæller præsterne til Furesø Avis.

"Tanken er at sænke tærsklen til kirken. Derfor tilbyder præsterne i Farum som noget nyt at døbe børn og voksne. Man kan komme om eftermiddagen fra kl 14 og blive døbt, blot ved at vise sygesikringskort eller pas. Sognets fem præster vil være til stede og tage individuelle samtaler med de fremmødte inden selve dåben ved kirkens døbefont. Der er ingen gudstjeneste i forbindelse med dåben, men organisten medvirker og spiller på orglet," skriver præsterne om det praktiske i forbindelse med drop ind-dåb i Stavnsholtkirken.

Efterfølgende tilbyder kirken en række undervisningssceancer i indholdet i Biblen, men man er ikke forpligtet til at deltage, fordi man gerne vil døbes ved at gå ind fra gaden.

Publiceret 24 March 2019 00:00