Politikerne kan nu sparre med fem eksperter, når der skal bygges og udvikles i kommunen. Pressefoto

Politikerne kan nu sparre med fem eksperter, når der skal bygges og udvikles i kommunen. Pressefoto

Eksperter skal rådgive politikerne, når der skal bygges nyt

Fem eksperter skal rådgive politikerne i Furesø i større udviklings- og byggeprojekter

Eksperter med viden om god arkitektur, spændende byrum og det gode byliv vil fremover rådgive Furesøs politikere, når der skal udvikles og bygges nyt i Furesø.

Furesø Kommune har nemlig nedsat et rådgivende udvalg om arkitektur og byrum.

Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, som alle er valgt på baggrund af deres personlige kapacitet og erfaring fra det private erhvervsliv, organisationer eller universitetsverdenen. De er alle arkitekter og landskabsarkitekter.

”Det er vigtigt for mig, at vi som kommune får et aktivt indgreb, når arkitektur og byliv skal udvikles i Furesø. Det er nemt, når vi selv bygger, men lidt vanskeligere når bygherren er en privat entrepenør. Det er min forventning, at det nyligt nedsatte rådgivende udvalg vil kunne bidrage som rådgiver for Udvalget for Byudvikling og Bolig, og bidrage med konstruktive forslag til bygherre, så vi efterfølgende står med et smukkere og mere venligt byggeri,” siger udvalgsformand Egil F. Hulgaard (K).

Tre store projekter

Udvalget for Byudvikling og Bolig har udpeget tre projekter, som det rådgivende udvalg skal inddrages i 2019. De tre projekter er udviklingen af Farum Bytorv og Frederiksborgvej 3-5 samt projektet om dagligvareforretning, butikker og boliger i Farum Hovedgade.

At få eksperter fra det rådgivende udvalg til at vurdere de projekter, Furesø står med, betyder, at der kommer en ekstra kvalitet på med udgangspunkt i Furesø Kommunes arkitektur- og byrumsstrategi og de ønsker, borgerne har, mener Lene Bang (S), der er næstformand i udvalget.

”Jeg sætter stor pris på, at vi kan sparre med eksperterne i det rådgivende udvalg og få den viden, som universiteter eller arkitekter med lang erfaring fra området kan bidrage med som supplement til den faglighed, som forvaltningen har og de ønsker, borgerne og vi selv har,” siger Lene Bang.

mw

Udvalget består af:

Jan Albrechtsen, arkitekt. Arbejder til daglig hos ”Vandkunsten”.

Søren Stoustrup, Arkitekt. Arbejder til daglig hos Mangor og Nagel

Ellen Braae, Professor fra Københavns Universitet, landskabsarkitekt

Marianne Bendixen, arkitekt. Arbejder til daglig i Byrumslaboratoriet

Flemming Andersen, Arkitekt. Arbejder til daglig hos Flemming Andersen Arkitekter A/S

Publiceret 04 April 2019 14:42