Eleverne i 4.-6. klasse i Furesø Kommune kan komme til at arbejde som forskere med lyd under Forskningens Døgn. Modelfoto: Stock

Eleverne i 4.-6. klasse i Furesø Kommune kan komme til at arbejde som forskere med lyd under Forskningens Døgn. Modelfoto: Stock WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

Forskningens Døgn bringer Furesø-elever tæt på lyd

Eleverne i 4.-6. klasse i Furesø skal undersøger lyden - og måske blive klogere på, hvordan lyd kan omsættes til noget, vi kan se

Tusindvis af danske skoleelever deltager i årets skoleprogram 'Tæt på lyd' under Forskningens Døgn, det gælder også elever i Furesø Kommune. Her vil børn i 4.-6. klasse afprøve en lydforskers metoder. Eleverne skal undersøge, hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyd til noget, vi kan se.

Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Farum Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden.

Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Alle aktiviteterne er baseret på metoder og undersøgelser, som forskerne bruger i deres arbejde. Her får eleverne mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer, der introducerer begreber som kommunikation, vibrationer, støj og lydhastighed.

Stemmegafler og fuglekaldere

I en af ’Mærk lyden’-aktiviteterne skal eleverne f.eks. bruge en stemmegaffel, som de slår an og placerer på forskellige materialer for at undersøge, hvordan stemmegaflens lyd forstærkes forskelligt i forskellige materialer.

I ’Brug lyden’-kategorien skal de bruge en fuglekalder til at frembringe og gentage bestemte fuglelyde. Og i en af ’Kend lyden’-aktiviteterne skal eleverne notere alle lyde, de opfanger og kategorisere dem på et udleveret skema.

Farum Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra den 24. april til den 24. maj.

Landsdækkende konkurrence

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow i den 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

Skoleprogrammet er udviklet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet i samarbejde med Biblo; danske folkebibliotekers digitale univers for større børn, og Forskningens Døgn.

hhs_______________

Publiceret 21 April 2019 05:00