”Vores oplevelse var, at vi faldt, og faldt og faldt,” siger Dorthe Stieper, om datterens sygdomsforløb. I dag er hun selvstændig forældrementor efter mødet med det psykiatriske system. Foto: Anne Lønstrup.

”Vores oplevelse var, at vi faldt, og faldt og faldt,” siger Dorthe Stieper, om datterens sygdomsforløb. I dag er hun selvstændig forældrementor efter mødet med det psykiatriske system. Foto: Anne Lønstrup.

Dorthe Stieper er forældrementor: "Psykisk sårbarhed er en kamp, der fylder alt"

Som mor til en datter med bl.a. spiseforstyrrelse har Dorthe Stieper flere års erfaring med psykisk sårbarhed. Hun er nu blevet selvstændig mentor for forældre i samme situation

Af
Af Anne Lønstrup

Dorthe Stieper fulgte gennem fem år sin datters kampe med psykisk sårbarhed og spiseforstyrrelse.

Hun følte sig hjælpeløs, og derfor vil hun fremover hjælpe andre forældre, der kommer i samme situation.

"Jeg gik hjemme hos min datter, efter hun brød sammen i 9. klasse med stress, angst, depression og en snigende spiseforstyrrelse. Undervejs ville jeg gerne have haft en person at læne mig op ad, men min mand og jeg måtte finde vejen selv"; siger Dorthe Stieper, der arbejdede som journalist og kulturformider inden datterens sygdom.

Hun fremhæver, at hun havde sin mand at tale med og støtte sig til undervejs.

"Vi har været to, men jeg tør ikke tænke på, hvor hårdt det må være, hvis man eksempelvis er enlig mor og risikerer at slide sig selv op for at hjælpe sit barn gennem sygdommen", siger hun.

En medvandrer

Tre år inde i datterens sygdomsforløb fik Dorthe Stieper via Bispebjerg Hospital et tilbud om at blive uddannet mentor for andre forældre i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien.

”Da var min datter nået til et punkt, hvor hun var afsted i dagtimerne i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og det gav mig tid til at uddanne mig som mentor på døgnafsnittet for spiseforstyrrelser på Bispebjerg Hospital,” siger Dorthe Stieper, som efterfølgende har arbejdet som forældrementor i Børne- og Ungdomspsykiatrien i to år.

Dorthe Stieper bruger ordet ”medvandrer” om sin rolle som hjælper og mentor.

”Som mentor støtter jeg pårørende i at finde fodfæste igen, efter at tæppet er blevet trukket væk under deres tilværelse. Jeg forstår forældre til et barn med spiseforstyrrelse eller psykiske udfordringer. Samtidig kan jeg fungere som et led mellem dem og systemet, for det er to verdener, der ikke altid taler samme sprog.”

Man fristes til at spørge Dorthe Stieper, hvordan hun kan overkomme at hjælpe andre efter at have gennemlevet en lang krise i sin egen familie?

"Det giver mening at være der for andre, der går igennem det helvede, som vi selv har gået igennem. Det skriger til himlen, hvor lidt støtte, der er til forældrene, og derfor føler jeg ikke, at jeg kan slippe det", siger hun.

Det bliver ikke som førDorthe Stieper beskriver omkostningerne ved at have et barn, der bliver ramt af psykisk sårbarhed som enorme. Mange har som hun måttet opgive at arbejde i en periode for at passe barnet, andre er blevet fyret og har måske måttet gå fra hus og hjem.

Uanset om barnet kommer sig over sin psykiske sygdom, bliver ingenting ifølge Dorthe Stieper som før.

"Det er et nyt liv, man skal have stykket sammen. Ens forestillinger om familielivet er blevet knust, man skal have samlet et nyt verdensbillede, og både forældre, eventuelle søskende og det berørte barn skal finde ud af, hvem de er nu".

Selv var hun chokeret over at erfare, at det, hun troede var et velfærdssamfund, ikke kunne hjælpe.

”Man forestiller sig, at samfundet har et sikkerhedsnet spændt ud under én. Men vi havde den oplevelse, at man faldt og faldt og faldt,” siger hun.

Samtidig er det hendes erfaring, at ressourcestærke familier ofte får den bedste hjælp.

”Man skal råbe højt for at få hjælp. Både i behandlingssystemet og i det kommunale system. Det gør mig socialt indigneret, at det er sådan, og det er også en af grundene til, at jeg er startet som selvstændig mentor,” siger hun.

Læs mere om hendes arbejde som forældrementor på dorthestieper.dk

Publiceret 22 April 2019 11:00