Forlængelsen af supercykelstien omfatter en strækning på 7,2 kilometer. Den sammenkobler de to supercykelstier Farumruten og Allerødruten, hvilket vil betyde, at Farum og Lillerød forbindes med en direkte cykelsti i høj kvalitet.

Forlængelsen af supercykelstien omfatter en strækning på 7,2 kilometer. Den sammenkobler de to supercykelstier Farumruten og Allerødruten, hvilket vil betyde, at Farum og Lillerød forbindes med en direkte cykelsti i høj kvalitet.

Supercykelsti mellem Furesø og Allerød på vej

Koblingen af Farumruten og Allerødruten går i gang til september. Strækningen er på 7,2 kilometer og vil koste ca. 10 millioner kroner

Af
Anne Lønstrup

Farumrutens forlængelse er på vej fra tegnebrættet og ud i virkeligheden.

I forrige uge vedtog Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling at anbefale kommunens økonomiudvalg at frigive de 2,9 mio. kroner, som i 2019 er afsat i anlægsbudgettet til supercykelstier.

I forvejen har Furesø Kommune i 2013 fået tilsagn fra Transportministeriet om støtte på 5.435.000 kroner til at forlænge supercykelstien fra Farum til Allerød. Det svarede ifølge referatet fra mødet i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling til 50 pct. af den anslåede anlægsudgift.

”Farum-Allerødruten bliver anlagt, fordi vi gerne vil fremme cyklisme i Furesø som en del af den grønne omstilling. Der er virkelig mange gevinster i at cykle. Cyklisme er godt for miljø, sundhed og helbred. Derfor skal vi gøre forholdene for cyklister så gode som mulige, og vi har jo set, at antallet af cyklister stiger i takt med, at vi forbedrer cykelstierne, siger Lene Munch-Petersen (S).

Hun er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling.

Gevinsten ved supercykelstier er ifølge Lene Munch-Petersen allerede synlig:

”Rigtig mange fra Furesø cykler – også om vinteren. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med trængsel i trafikken. Du kan jo nærmest cykle hurtigere, end det tager at komme ind til København ad Hillerødmotorvejen om morgenen.”

To ruter kobles sammen

Forlængelsen af supercykelstien omfatter en strækning på 7,2 kilometer. Den sammenkobler de to supercykelstier Farumruten og Allerødruten, hvilket vil betyde, at Farum og Lillerød forbindes med en direkte cykelsti i høj kvalitet.

Forlængelsen af supercykelstien omfatter en strækning på 7,2 kilometer. PR-foto

Forlængelsen af supercykelstien omfatter en strækning på 7,2 kilometer. PR-foto

Farum-Allerødruten starter i krydset ved Stavnsholtvej/Frederiksborgvej tæt på S-togsstationen, løber langs Frederiksborgvej, krydser Slangerupvej og videre til Høveltevej, hvor den løber under motorvejen og videre ad Hyrebakken mod Allerød.

Ifølge projektleder fra Furesø Vej og Park, Marit Olsen, går kommunen i gang med at projektere arbejdet på ruten fra maj måned. 1. september begynder selve anlæggelsesarbejdet.

”Vi har nogle forslag at tage udgangspunkt i, men vi skal bl.a. have en cykelkyndig til at se på, hvordan vi bedst kan optimere cykelruten,” siger Marit Olsen.

Hun fortæller, at anlæggelsesarbejdet kommer til at stå stille i løbet af vinteren, hvorefter Vej og Park forventer at genoptage arbejdet 1. marts 2020.

”Vi regner med at være helt færdige inden sommerferien 2020, hvor forlængelsen vil være på plads, så cyklister kan komme hurtigere og sikrere frem,” siger Marit Olsen. Hun tilføjer, at cyklister også i den mellemliggende periode vil kunne benytte cykelstien, selv om der i perioder kan være afspærring forskellige steder.

Publiceret 22 April 2019 07:15