Furesø Kommune vil forbedre borgerdialogen med familier til unge mennesker med handicap og lette overgangen til voksenlivet. Handicaprådets formand hilser tiltagene velkomne. Modelfoto: Stockadobe

Furesø Kommune vil forbedre borgerdialogen med familier til unge mennesker med handicap og lette overgangen til voksenlivet. Handicaprådets formand hilser tiltagene velkomne. Modelfoto: Stockadobe SFIO CRACHO - stock.adobe.com

Furesø vil sikre bedre dialog med familier til unge med handicap

Furesø Kommune vil forbedre borgerdialogen med familier til unge mennesker med handicap og lette overgangen til voksenlivet. Handicaprådets formand hilser tiltagene velkomne

"Det er rigtig godt, at Furesø Kommune vil forbedre dialogen med unge med handicap og deres familier. Det er afgørende, at den unge og familierne få mere indflydelse på de møder, der bliver afholdt og er enige om de handlinger, der sættes i gang bagefter". Sådan siger Sine Holm Danske, der er formand for Handicaprådet i Furesø, i en pressemeddelelse.

I løbet af 2019 vil alle rådgivere i Børnehandicap i Furesø blive uddannet i den netværksinddragende samtale. Den tager udgangspunkt i at skabe samarbejde og partnerskab med familien og netværket om en løsning, der kan skabe bedst mulig trivsel for den unge med handicap.

"Det er vigtigt, at vi har en god borgerdialog i Furesø mellem familier og unge med handicap og kommunen. Overgangen fra ung til voksen skal blive så smidig, som den kan være, når man har et handicap. Furesø kommune vil også styrke fællesskaberne og facilitere et årligt netværksmøde for unge med handicap og deres familier," siger Mathilde Powers (S), næstformand i handicaprådet.

Overgangsmøder

Efter samarbejde og dialog med Handicaprådet, har Furesø Kommune et fortsat fokus på overgangsmøder det år, hvor den unge fylder 16 år for at ruste familierne bedre på den lovgivning, de unge bliver omfattet af, når de fylder 18 år. På mødet taler familien, den unge og medarbejderne om, hvad der skal afklares og arbejdes med frem til 18 års fødselsdagen. Den unge og familien er med til at beslutte, hvad der skal tales om på møderne og kan sætte punkter på dagsordenen. De kan også få deres bemærkninger med i referatet.

Som noget nyt få den unge og familien et aftalekort, så det er klart, hvilke aftaler, der er indgået, så handlinger og opfølgninger indtil det 18. år bliver bedre koordineret.

Furesø Kommune vil desuden udarbejde mere skriftlig vejledning - bl.a. på hjemmesiden - til familier og de unge om mulighederne og opmærksomhederne ved at gå fra barn til voksen. Furesø Jobcenter bliver også inddraget og vil vejlede om arbejdsmarkedet.

I september 2018 afholdt Handicaprådet et fyraftensmøde på Rådhuset i Furesø. Det er input og ønsker herfra, kommunen og Handicaprådet har arbejdet videre med.

hhs

Publiceret 12 May 2019 05:00