Øjvind Vilsholm støtter protesterne mod, at der skal graves grus i Bregnerødområdet, men der er brug for en lovændring for at undgå det, påpeger han. Foto: Kenneth Løvholt.

Øjvind Vilsholm støtter protesterne mod, at der skal graves grus i Bregnerødområdet, men der er brug for en lovændring for at undgå det, påpeger han. Foto: Kenneth Løvholt.

Vilsholm: Planer om grusgrav i Bregnerød skal stoppes i Folketinget

Det lokale folketingsmedlem, Øjvind Vilsholm, støtter nu også protesterne mod grusgrave i Bregnerød - men han slår samtidig fast, at der skal en lovændring til for at undgå det

Enhedslistens natur- og miljøordfører Øjvind Vilsholm melder sig nu blandt modstanderne af planerne om udlægge området omkring Bregnerød til grusgrav. Han mener, at det vil være helt vanvittigt, at grave grus i det skønne område.

"Bregnerød ligger jo virkeligt smukt omkranset af marker og skov, og det vil være totalt ødelæggende at begynde at grave grus i området. Ikke nok med at området vil blive skamferet – beboerne og dyrelivet i området vil også blive generet af daglig lastbiltrafik", påpeger Øjvind Vilsholm i en pressemeddelelse.

Lovændring nødvendig

Men når Region Hovedstadens nu sender planer om en grusgrav i høring, så skyldes det ifølge Øjvind Vilsholm ikke, at Regionen er helt vilde efter at finde områder, hvor man kan grave grus. Årsagen er, at råstofloven kræver, at hver region skal udpege råstofområder, som kan dække regionens eget forbrug. Og det mener Vilsholm er helt tosset.

"Hovedstadsregionen er både den mindste region og den region med det største råstofforbrug. Det er jo ikke rimeligt at forlange, at vi i det tættest befolkede område i Danmark skal finde alle vores egne råstoffer. Og så er det jo helt hen i vejret, at man skal gennemgrave naturområder her i Nordsjælland, mens man i Sønderjylland har så meget grus i overskud, at det eksporteres til England", lyder det fra Øjvind Vilsholm, der mener, at råstofloven skal ændres, så Region Hovedstaden ikke længere vil være forpligtet til at finde råstofferne selv.

"Det vil jo være smartere at få lastet noget af det grus, de har i overskud i Sønderjylland på et tog og transportere det til hovedstaden i stedet for at grave Nordsjælland sønder og sammen".

Genanvende byggematerialer

Øjvind Vilsholm peger desuden på, at vi også skal blive bedre til at genanvende byggematerialer.

"I stedet for at grave nyt grus op til alt byggeri, kan man faktisk godt erstatte noget af gruset med knust beton og andet byggeaffald. Det vil både løse et affaldsproblem og mindske presset på at skaffe flere områder, hvor man kan grave. Men hvis presset på Region Hovedstaden skal fjernes, så skal der altså en lovændring til, og det vil både jeg og de øvrige kandidater fra Enhedslisten arbejde hårdt for efter valget", slår Øjvind Vilsholm fast.

hhs

Publiceret 02 June 2019 08:22