Egil Hulgaard (C) formand for Udvalget for byudvikling og bolig og Lene Bang (A), der er næstformand i udvalget, er glade for lokalplanen for Farum Hovedgade.

Egil Hulgaard (C) formand for Udvalget for byudvikling og bolig og Lene Bang (A), der er næstformand i udvalget, er glade for lokalplanen for Farum Hovedgade.

Farum Hovedgade-lokalplan i høring: Nye butikker og boliger rykker nærmere

Lokalplan for Farum Hovedgade er i offentlig høring frem til begyndelsen af september

Nye butikker og nye boliger ved den gamle Spar købmand på Farum Hovedgade rykker nærmere. Furesø Byråd har nu behandlet og sendt lokalplanen for projektet i høring i 11 uger.

"Forud for politikernes behandling i byrådet har mange borgere været inddraget i planerne omkring området ved den gamle Spar købmand. Der har været afholdt tre velbesøgte borgermøder, hvor der generelt var stor opbakning til projektet. Forvaltningen udvidede desuden dialoggruppen for Farum Hovedgade for borgere med særlig interesse i projektet og inddrog dem ekstra i processen. De mødtes senest i april 2019. Endelig har kommunens særlige arkitekturudvalg vurderet projektet," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Fokus på arkitekturen

Affødt af arkitekturudvalgets anbefalinger har bygherre i dialog med forvaltning og politikere forbedret projektet. Byrådets beslutning omfatter derfor, at forvaltningen tilretter lokalplanforslaget. Blandt andet ændres byggefeltet for etagebyggeriet ud til Farum Hovedgade, så det flugter med hovedgaden og de øvrige bygninger ud til hovedgaden.

”Med bygherres seneste forslag til arkitekturen for etagebebyggelsen ud mod Farum Hovedgade, er der fundet en løsning, der indarbejder forslagene fra arkitekturudvalget og dermed fører til et byggeri, der bedre indpasser sig i omgivelserne og giver en mere holdbar pladsdannelse. Det er mit håb, at byggeriet på den måde vil virke inviterende og godt indpasset i Farum Hovedgade og dermed bliver et stærkt aktiv for naboer, handlende og erhvervsdrivende. Et sted, hvor man har lyst til at være fem minutter mere, drikke en kop kaffe og nyde byens rytme," siger Egil Hulgaard (C), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

Lene Bang (A), der er næstformand i udvalget supplerer:

”De nye beboere, den nye dagligvarebutik og de mindre butikker og cafeer i stueetagen af etagebebyggelsen vil udgøre et godt omdrejningspunkt for et attraktivt liv i det byrum der skabes. Det er mit håb, at det vil få en afsmittende effekt og give mere liv i hele Hovedgaden.”

.

Publiceret 04 July 2019 05:00