Biolog Mette Bjerre Larsen og Skov- og landskabsingeniør Benedicte Pedersen glæder sig over, at der er lykkedes at få urokserne til Søndersø.

Biolog Mette Bjerre Larsen og Skov- og landskabsingeniør Benedicte Pedersen glæder sig over, at der er lykkedes at få urokserne til Søndersø.

Urokser tilbage i Furesø

Ungarske urokser er sat ud ved Søndersø for at være med til at reetablere områdets oprindelige natur og landskab

Af
Steen Tue Bjerborg

Urokserne er tilbage i Furesøs landskab. Godt nok ikke af naturens egen kraft. Men for naturens oprindelige skyld.
"Vi vil gerne lave noget naturpleje, så landskabet får sin oprindelige og åbne karakter. Og her er urokser perfekte, fordi de kan holde krattet nede og skabe den rette natur og stemning", siger biolog i Furesø Kommune, Mette Bjerre Larsen.
Furesø Kommune har derfor iværksat urokseprojektet, der kulminerede i påsken, hvor 5 ungdyr af racen ungarske Grå Okser blev sat ud på et 4 ha stort område vest for og ned til Søndersø.
"Selvom urokserne er ungarske, minder de meget om dem, der oprindeligt levede i Danmark efter sidste istid. Men det vigtigste er, at de passer perfekt til stedet og er ret hårdføre, med et tykt lag uld til vinteren. Og så er de jo flotte at se på", fortsætter Mette Bjerre Larsen.

Succes ved Sjælsø

At dyrene er deres vægt værd i værdi (uroksen vejer over 600 kg., hvor en normal ko højest kan komme op på 550 kg), er allerede blevet bekræftet et andet sted ikke så langt fra Furesø. På et område ned til Sjælsø øst for Birkerød har der gået ungarske urokser i flere år - med stor succes - og ikke bare for landskabsplejen.
"Folk i området blev simpelthen så glade for dyrene, at de ikke ville acceptere, at okserne skulle slagtes sidste år. Så det blev de ikke", griner dyreholder i Furesø Kommune, Bjørn Sørensen.

Urokserne er ungarske, men minder meget om den okse, der gik i det danske landskab lige efter sidste istid.

Urokserne er ungarske, men minder meget om den okse, der gik i det danske landskab lige efter sidste istid.

Ungarer bag

Både okserne ved Sjælsø og nu ved Søndersø er importeret fra Ungarn og ejes af den i nordsjælland bosiddende ungarer, Károly Szentirmay. Ud over at han er ungarer og har stor kendskab til dyret, er det for Furesø Kommune meget meget vigtigt, at han ved, hvordan de fungerer som levende naturplejere. Og det gør han i sin egenskab som ejer af firmaet Bio-Trade.
"Alt er nøje afpasset, så der netop er det antal okser og de har det antal ha, der skal til for, at vi får den natur og det landskab, vi ønsker", forklarer Bjørn Sørensen.

Løbere og andre brugere af naturstien ved Søndersø passerer tæt forbi urokserne.

Løbere og andre brugere af naturstien ved Søndersø passerer tæt forbi urokserne.

Urokser bliver

Det er første gang, at der er placeret urokser i Furesø på denne måde. Men nu de er her, skal de også blive.
"Det er en del af den fredningsplan, der er for området, og som går ud på at skabe et unikt naturområde, hvor de mange mennesker, der kommer og bruger naturstierne her, kan opleve naturens mangfoldighed og forskel på nutid og fortid på en gang", siger Benedicte Pedersen, Skov- og Landskabsingeniør ved Vej og Park i Furesø Kommune.
I løbet af få dage sætter kommunen derfor 5 såkaldte naturskilte op i området, der i plancheform fortæller interesserede mere detaljerede oplysninger om stedets natur, landskab og dyr.
For at understrege meningen med det hele peger Bjørn Sørensen på nogle helt almindelige køer på en mark og græsareal, der ligger på den anden side af naturstien lige der, hvor urokserne har taget opstilling, imens vi er der.
"Det der ovre er nogle af mine og kommunens sortbrogede køer. De skal blive ved med at være der. Så kan folk se de to landskabs- og dyretyper samtidig lige overfor hinanden".

Urokserne bliver nu en naturlig del af livet ved Søndersø.

Urokserne bliver nu en naturlig del af livet ved Søndersø.

Urokserne er perfekte naturplejere, der kan holde vegetationen nede og give naturen sit oprindelige præg.

Urokserne er perfekte naturplejere, der kan holde vegetationen nede og give naturen sit oprindelige præg.

Naturstien ved Søndersø adskiller nu to typer natur med tusinder af års mellemrum.

Naturstien ved Søndersø adskiller nu to typer natur med tusinder af års mellemrum.

Uroksernes type, størrelse og antal er nøje afstemt i forhold til det naturområde, de skal pleje.

Uroksernes type, størrelse og antal er nøje afstemt i forhold til det naturområde, de skal pleje.

Publiceret 12 April 2012 11:04

SENESTE TV