Nighat Kamal, der er direktør i Farum Fjervarme, og Kirsten Nielsen, der er formand for det lokale varmeværk, er begge jublende glade over afgørelsen. Privatfoto

Nighat Kamal, der er direktør i Farum Fjervarme, og Kirsten Nielsen, der er formand for det lokale varmeværk, er begge jublende glade over afgørelsen. Privatfoto

Varmesag afgjort efter ti år:

Nu bliver fjernvarmen i Farum billigere

En Farum-familie, der bor i et almindeligt parcelhus, kan se frem til en varmebesparelse på mellem 750 og 1.000 kroner om året

Af
Martin Warming

Martin Warming

Der er billigere varme på vej til fjernvarmekunderne i Farum.
Farum Fjernvarme har nemlig vundet en sag mod Dong og Vattenfall ved Byretten i Lyngby. Sagen handlede - kort fortalt - om, hvem der har forkøbsretten til en forsyningsledning mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Kraftvarmeværk og prisen på den.
Det er advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø, der har ført sagen for det lokale varmeværk, og hun forklarer, at dommen fastslår, at Farum Fjernvarme har forkøbsret til forsyningsledningen - og at ledningen er betalt af Farum Fjernvarme med udgangen af 2015. Farum Fjernvarme har altså dermed ret til ledningen uden yderligere betaling.
"Det er dejligt, at den her sag er kommet til en afgørelse med et resultat, som er gunstigt for Farum Fjernvarme", siger Pernille Aagaard Truelsen.
Kirsten Nielsen, der er formand for Farum Fjernvarme er jublende glad over afgørelsen.
"Den her sag har kørt i ti år, og jeg er bare så glad for, at den nu er faldet ud til vores fordel. Faktisk har vi jublet i bestyrelsen, for nu kan vi gå ud til varmekunderne i Farum og sige, at deres varmeregning vil falde yderligere. For varmekunder med et almindeligt parcelhus svarer det til en besparelse på mellem 750 og 1.000 kroner om året i hele ledningens levetid", fortæller formanden.
Billigere og billigere
Nighat Kamal, der er direktør i Farum Fjernvarme, kan heller ikke få armene ned.
"Nu, hvor vi selv ejer forsyningsledningen, sparer vi varmekunderne i Farum for en årlig udgift i en rum tid fremover. Det betyder, at vi kan forstætte den gunstige udvikling, hvor fjernvarmen til varmekunderne i Farum bliver billigere år for år", fortæller Nighat Kamal.
Forsyningsledningen kan transportere varme til kunderne i Farum i mindst 30 år endnu men sandsynligvis også længere tid, hvis den bliver ordentligt vedligeholdt. Men der er endnu en gevinst oven i hatten, forklarer varmedirektøren:
"Ved sammenkoblingen af nettene til varmeforsyning i Region Sjælland vil Farum Fjernvarme stå stærkere, fordi vi nu har vores egen ledning, som vi kan leje ud til andre," siger Nighat Kamal, der altså også ser frem til at have en indtægt på ledningen.
Vattenfall og Dong har fået fire ugers betænkningstid til at overveje, om de vil anke dommen.

null

Publiceret 07 April 2016 10:37

SENESTE TV