Forbedringer i sigte på Ballerupvej

Vejen har allerede fået en række tiltrængt løft, men i 2017 sætter Furesø Kommune fokus på yderligere trafiksikkerhed samt grønne og imødekommende omgivelser

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Skridt for skridt kommer der liv i den helhedsplan, som blev udarbejdet for Ballerupvej sidste år i samarbejde med en lokal borgergruppe og interessenter fra Furesø By og Land samt industri- og erhvervsforeningen. Det fastslår Furesø Kommune.

Nogle af fokusområderne i helhedsplanen er forbedret trafiksikkerhed, mere grønt og bedre parkeringsmuligheder, og siden 2016 er der netop lavet en række tiltag på Ballerupvej, som skal højne trafiksikkerheden og bringe naturen mere i spil. Men arbejdet er ikke slut endnu.

I løbet af 2017 skal der nemlig etableres en hastighedsdæmpning på det lange lige stræk mellem Hejrebakken og Søndergårdsvej, som skal hjælpe med at holde hastigheden nede på de tilladte 50 km/t. Vejen skal også prydes med blomster og træer i nye bede, hvor det grønne får bedre forudsætninger for vækst. Og desuden vil Furesø Kommune arbejde videre på en løsning, der kan afhjælpe udfordringerne med parkering ved Farumhus-bageren og samme sted forbedre forholdene for cyklister og gående, der skal krydse vejen. Der sættes prik over i'et til efteråret, når Ballerupvej får et nyt lag asfalt.

Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John I. Allentoft (C), glæder sig over tiltagene:

“Ballerupvej har længe trængt til et løft - både visuelt og trafikalt. Jeg er glad for de mange input, vi har fået gennem arbejdet med helhedsplanen og til de vejmøder, som forvaltningen har holdt med beboere i forbindelse med udvikling af de lokale løsninger undervejs i processen,” siger han og fortsætter:

“Med afsæt i helhedsplanen har vi mulighed for at skabe gode løsninger, og det er vigtigt for os, at borgerne melder tilbage, hvis de oplever fejl og mangler.”

Til det kan borgerne benytte sig af Furesø Borgertip via app eller computer.

En grønnere vej

Ud over det naturligt grønne, er forholdene for grøn mobilitet og kollektiv trafik også blevet forbedret. Med opgradering af cykelstien til supercykelsti er det forhåbningen, at flere vil tage cyklen i stedet for bilen og eventuelt kombineret den med kollektiv trafik. Derfor er også parkeringsforholdene for cyklister ved Værløse Station forbedret, påpeger kommunen.

Supercykelstien Værløseruten indvies 30. juni ved Værløse Station.

Fakta om forbedringerne på Ballerupvej

Arbejdet med helhedsplanen stod på i foråret 2016 og blev politisk godkendt af byrådet i juni 2016.

Der er allerede foretaget en række forbedringer på Ballerupvej. Blandt andet er der anlagt en hastighedsdæmpning ved ankomst til byen, som prydes af en stenskulptur udhugget af Olav Johannisson. Derudover er cykelstien blevet opgraderet til supercykelsti, og i samme omgang er busforholdene blevet forbedret med en busperron, og det er blevet gjort lettere for bussen at komme gennem lyskrydset ved Kollekollevej.

Det kommende anlægsarbejde vil primært stå på i sommermånederne. Træerne plantes efter løvfald, og asfaltarbejdet vil ske i september/oktober.

Læs mere på www.furesoe.dk/ballerupvej

Publiceret 12 June 2017 12:52

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV