Borger om kommuneplanen:

“En hemmelig plan ingen måtte se”

Charlotte Søllner Hernø mener, at Furesø kommune forsøger at snige den nye kommuneplan igennem

Af
Helene Stolle

 “Man skulle tro, at kommunen ikke ønsker, at vi borgere skal se forslaget til den nye kommuneplan”. Sådan skriver Charlotte Søllner Hernø fra Kirke Værløse i et debatindlæg på furesøavis.dk, og hun lægger ikke skjul på, at hun finder det meget kritisabelt, at kommunen nærmest ikke har informeret borgerne om, at kommuneplanen er sendt i høring.
“Furesø Kommune informerer typisk om, hvilke planer der er i høring i kommunens letgenkendelige informationsannoncer i Furesø Avis. Man skulle således også forvente, at der rettidigt ville være indrykket en annonce med information om, at den nye kommuneplan er sendt i høring. Det er i dette tilfælde ikke sket”, skriver hun og undrer sig over, at kommunen ikke er interesseret i at informere sine borgere.

“Der er tale om lovbrud”

“Det er slet ikke i overensstemmelse med Furesø Kommunes forpligtelse til at informere borgerne om, at den ubetinget allervigtigste plan for de næste mange år er i høring. I høringsperioden har alle borgere ret til at fremsætte ændringsforslag og indsigelser, men det kræver, at kommunen følger den hidtidige praksis om en klar offentlighedsprocedure, altså at kommunen har sikret sig, at borgerne ved, at kommuneplanen er i høring”, understreger Charlotte Søllner Hernø, der i sit debatindlæg mener, at FuresøKommune begår lovbrud.
Læs også: Ny kommuneplan sendt i høring - se den her
“Furesø Kommune har efter bedste skøn tilsidesat lovens bestemmelser om, at kommunen skal sikre, at alle borgerere er informeret. Der er altså tale om et lovbrud. Derfor bør kommunen straks sørge for, at informere borgerne korrekt og ikke mindst forlænge høringsfristen”, lyder det fra Charlotte Søllner Hernø.
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der er centerchef i Center for By og Miljø i Furesø kommune, mener dog ikke, at Charlotte Søllner Hernø har ret i sin påstand, for Furesø Kommune har handlet, som loven foreskriver. 
“Det er rigtig ærgerligt, at Charlotte Søllner Hernø ikke føler sig informeret om Forslag til kommuneplan 2017. Byrådet besluttede den 28. juni at sende forslaget i høring. På grund af sommerferien blev lovkravet på otte ugers høringsfrist udvidet til 11 uger, så alle kunne få en fair chance for at være med. Høringsfristen er den 19. september 2017 og blev efter planlovens bestemmelser annonceret på furesoe.dk den 3. juli 2017”, forklarer hun i en mail til Furesø Avis.

Bestil en printet plan

I sidste uge forsøgte Charlotte Søllner Hernø at få en trykt udgave af kommuneplanen - men da fandtes det ikke. Fordi Furesø Kommune som udgangspunkt kommunikerer digitalt med borgerne.
Men hendes henvendelse til kommunen har nu resulteret i, at det er blevet muligt at hente en printet udgave af kommuneplanen, hvis man vel at mærke bestiller den først. Det skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.
“Årsagen til, at planen kun har kunnet læses digitalt er den, at Furesø Kommune som udgangspunkt kommunikerer digitalt med borgerne. På den måde reduceres udgifterne til porto, papir og manuelle arbejdsgange, og samtidig skånes miljøet”, lyder det i pressemeddelelsen, hvor det også fortælles, at hvis man ønsker en printet udgave af kommuneplanen, skal man ringe eller skrive til bme@furesoe.dk eller på 72355420 og bestille et printet eksemplar, der efterfølgende kan hentes på rådhuset i Farum.
“Forslag til kommuneplan 2017 er et omfattende dokument på mange sider med mange bilag”, fortæller siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup .

Publiceret 31 July 2017 11:46

SENESTE TV