Beboer:

“Pushere kontrollerer Farum Midtpunkt”

En større gruppe af lokale unge mænd har taget styringen af i Midtpunktet. Det fortalte en beboere tirsdag aften til TV 2 Lorry - men det er ikke sådan, alle beboere eller kommunen opfatter situationen

Af
Helene Stolle

Det har været kendt længe, at hashen flyder i Farum Midtpunkt. Ved en razzia for et par måneder tilbage fandt politiet da også godt syv kilo hash, et voldsomt stort beløb i kontanter samt et skarpladt våben og en masse walkie talkie-udstyr i Midtpunktet.
Men selvom politiet altså har rettet fokus mod problemerne i boligområdet, har det endnu ikke givet de store resultater. I hvert fald har én beboer nu fået nok. Tirsdag aften fortalte kvinden, der af frygt for repressalier var anonym til TV2 Lorry, hvordan hun ikke længere tør sende sine børn ud at lege i Midtpunktet, ligesom hun heller ikke selv bevæger sig ret meget ud.
Fik du læst: Stort fotogalleri: Gadeteater satte Furesø på den anden ende
“Jeg kan ikke komme ud uden at blive kaldt alt muligt eller blive antastet. Hvis man siger noget til dem, får man at vide, at det her er deres territorium og jeg bare skal holde kæft eller flytte”, lød det fra kvinden.
For år tilbage blev der i Midtpunktet sat dørtelefoner op - netop for at begrænse uhensigtsmæssig færden og ophold i opgangene. Men ifølge TV2 Lorry bliver dørtelefonerne ødelagt gang på gang, og pusherne færdes frit mellem blokkene.


Delte meninger

Selvom udtalelserne fra den anonyme beboer er voldsomme, har de fået flere andre beboere i Farum Midtpunkt til at reagere - fordi de ikke opfatter problemet så massivt, som det fremstilles af TV2 Lorry. 
På tvkanalens facebookside skriver Merete Misser Brynfeldt: 
“Vi er rigtig mange, som er virkelig glade for at bo i Farum Midtpunkt og som uden problem enten man er barn eller voksen kan færdes frit. Ingen påstår, at der ikke er kriminalitet i Farum Midtpunkt, men det samme findes også i det fine Ordrup eller Gammel Holte. Det er trist, at vedkommende udtaler sig sådan om et boligområde, som har udviklet sig virkelig positivt. (...) Politiet samarbejde i høj grad med boligselskabet, beboerne og SSP, og politiet er til stede men oftere i civil”. 
Den samme opfattelse har Susan Engstrøm Skinneholm.
“Denne borgers oplevelse er på ingen måde repræsentativ for situation i Farum Midtpunkt. Jeg bor og arbejder er og kan ikke genkende det som fremstilles her overhovedet. Her er ro og masser af glade børn som leger ude på fællesarealerne”, skriver hun, mens Kasandra Sihn på facebooksiden skriver:
“Vi har en anden oplevelse af Farum Midtpunkt. Jeg ved, det (hash-salget, red.) eksisteret her, det tvivler jeg slet ikke på. Men man kan sagtens både færdes her og bo her i fred”. 

Samarbejde på tværs

Furesø?kommune lægger heller ikke skjul på, at der er udfordringer i Midtpunktet, men 
borgmester Ole Bondo Christensen (A) mener ikke, at problemet er så voldsomt, som den anonyme beboer fortæller til TV2 Lorry. 
“Vi har et godt samarbejde med både boligselskabet og politiet om forebyggelse af de udfordringer, der er. Og vi nået rigtig langt med det. Det særlige lommepengeprojekt og et beskæftigelsesprojekt forunge er gode eksempel på det”, siger han til Furesø Avis . 
”Vi kunne se et stort behov for, at det var de unge selv, der tog ejerskab for deres boligområde og samtidig fik et skub i retning af en uddannelse eller et job. Derfor har vi nu i en periode haft seks lokale unge ansat til at renovere området op til Bybækskolen. Det er projekter som dette der sætter skub i en positiv udvikling i området,” fortæller Ole Bondo Christensen og forklarer, at de unge i beskæftigelsesprojektet skal være ansat i en periode på tre måneder, hvorefter de starter i ordinær beskæftigelse i virksomheder eller opstarte en uddannelse.
Ifølge Furesø Kommune rækker samarbejdet om de unge længere ud i andre aktiviteter. Eksempelvis lommepengeprojektet, hvor otte -10 unge får et mindre beløb for at hjælpe på biblioteket og kulturhuset. Samtidig har 20 borgere meldt sig som frivillige mentorer for de unge, der har brug for en støtte i hverdagen til at fastholde en uddannelse.
“Det er virkelig glædeligt at se, at når vi har udfordringer som disse i Farum Midtpunkt, så står lokalsamfundet sammen om at løse problemerne. Lommepengeprojekt, mentorer og andre aktiviteter er gode eksempler på dette, hvor lokale kræfter hjælper. Politi og kommune kan ikke alene løse problemerne, men sammen kan vi gøre en forskel,” lyder det fra Ole Bondo Christensen. 


Politiet spiller en hovedrolle

Politiet spiller en stor rolle
De seneste fem-seks år har Furesø Kommune arbejdet hårdt på at gøre Farum Midtpunkt til et attraktivt boligområde. Det har betydet en større renoveringer af lejligheder - efter PCB-forureningen - og fornyelse af udendørsområderne. 
“Vores arbejde for at gøre området attraktivt er efterhånden lykkedes. Vi har fået fyldt alle de tomme lejligheder op med nye beboere, og i dag har vi faktisk venteliste til lejlighederne”, lyder det fra Ole Bondo Christensen og forklarer samtidig, at selvom der er blevet gjort meget i Midtpunktet - både fra kommunens og beboernes side, så spiller politiet en hovedrolle, når det handler om at stoppe hash-handlen og anden kriminalitet. 
“For kommunen er det afgørende, at den enkelte unge bliver mødt med krav og forventning om at bidrage positivt. Når de unge i Farum Midtpunkt bevæger sig rundt i bebyggelsen, vil de ofte blive mødt af kommunens gadeplansmedarbejdere. De er første skridt i en omfattende indsats, der er med til at give de unge en fremtid og i en række tilfælde lykkes de unge med at komme i gang med uddannelse og arbejde efter at have levet i en periode på kanten af samfundet”, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen, hvori det også fremgår, at kommunens ungeindsats bygger på mantraet om, at ungen unge kan sige fra i forhold til foregribende indsatser med mindre de er selvforsørgerne. De unge skal ikke kunne 'sejle deres egen sø'.
“Problemer i Farum Midtpunkt er bestemt ikke løst, men der er sat mange ting i gang og der er en fast vilje fra såvel boligselskab, politi og kommunen om at få bugt med den utryghedsskabende adfærd hos nogle få unge. De tre parter mødes hver 14. dag og inddrager også beboerne i Farum Midtpunkt gennem beboermøder for at drøfte, hvorledes man bedst muligt sikre, at oplever det som trygt at bo at færdes i Farum Midtpunkt”, lyder det fra kommunen. 


Hvad mener du?

Furesø Avis følger sagen op, og vi vil rigtig gerne høre om dine erfaringer med at bo i Farum Midtpunkt.?Skriv til redaktion@furavis.dk og fortæl med få linjer om dit syn på sagen samt dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Publiceret 09 August 2017 11:53

SENESTE TV