Fra vi slår øjnene op, til vi går i seng, er vores hverdag fuld af mere eller mindre uønskede lyde. I vores boligområde er vi belastet af støjen fra Slangerupvej. Og selvom der er stor forskel på, hvor lydfølsom man er, og du måske føler, at du har vænnet dig til støjen, så påvirker den dig alligevel i større eller mindre grad og kan i visse tilfælde være direkte sundhedsskadelige.

Furesø Kommune kæmper fortsat for at få det sidste interesseområde i Bregnerød ud af Råstofplan 2020

Forskning har nemlig vist, at støj øger risikoen for en lang række sygdomme og gener, herunder hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, stress, angst samt forøget risiko for forskellige hjertekarsygdomme og kræft. F.eks. viser undersøgelser, at knapt en fjerdedel af dem, som udsættes for voldsom støj, udvikler hjerteflimmer, ligesom den seneste forskning fra Kræftens Bekæmpelse peger på, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget trafikstøj, man bliver udsat for, og risikoen for at udvikle en række kræfttyper, herunder brystkræft.

Forskellige former for støj og larm hæver kroppens alarmberedskab, da det får kroppen til at frigive en række forskellige stresshormoner, herunder adrenalin og noradrenalin. Når mængden af stresshormoner i kroppen øges, stiger pulsen, blodtrykket og blodsukkeret, ligesom blodtilførslen til musklerne øges. Alt for store mængder stresshormoner i kroppen er skadeligt, og hvis støjpåvirkningen er langvarig eller gentages dag efter dag, kan den ende med at belaste helbredet alvorligt.

Det er nu, der skal støjreduceres på Slangerupvej, for at undgå sygdomme.

Dato: 21-09-19

Der har været talt om det længe. At de flotte, kasseklippede træer ved Akacietorvet, skal fældes, og nu sker det snart - som en del af den foreløbige sidste etape af renoveringen af Farum Hovedgade, der især har til formål at forbrede trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

DEBAT: "Nyd de smukke lindetræer ved Akacietorvet - i morgen er de måske slagtet"

"Vi skylder vores bløde trafikanter som fodgængere med barnevogne, kørestolsbrugere og Solvangskolens elever, at vi passer bedst muligt på dem. Derfor har vi en opgave med at etablere et selvstændigt fortov og en cykelsti adskilt fra kørebanen med en kantsten", siger Lene Munch-Petersen (A), der er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Busser bruger cykelstien

Ifølge udvalgsformanden er udfordringen på Farum Hovedgade ved Akacietorvet vejens bredde. Den tætte afstand til husene på sydsiden af vejen og de kasseklippede træer på vejens nordside gør det svært for blandt andet busser at passere uden at tage den nuværende cykelsti i brug. Derfor skal der laves et nyt forløb, der dels giver mere plads, dels gøre det mere trygt for de bløde trafikanter, og det kommer altså til at gå ud over nogle af de særegne træer.

"Arbejdet med vejen betyder desværre, at nogle af de eksisterende, kasseklippede træer langs vejen må fjernes. Det er for at give plads til cykelsti og fortov i fuld bredde, men også fordi træernes rødder vil tage for stor skade ved anlægsarbejdet, hvis de bliver på den nuværende placering", fortæller Lene Munch-Petersen og fortsætter:

Der plantes nye træer

"De kasseklippede træer har tidligere været et gennemgående element i Farum Hovedgade, og at nogle af dem nu må fjernes, er for mange en trist beslutning. Det har været undersøgt grundigt, om træerne kan bevares, og dialoggruppen for Farum Hovedgade har været tæt involveret i beslutningen om at fjerne træerne", lyder det Lene Munch-Petersen, der samtidig understreger, at 'alle de træer, der kan bevares, bevares'.

Ejere af det hvide center: "Ejendommen forvandles til et klassisk hvidpudset ejendom"

"Desværre er der i dette tilfælde ikke plads til at kombinere hensynet til trafiksikkerhed med de eksisterende træer. Derfor planter vi i stedet en håndfuld nye træer i specielle plantebede, så de får plads og mulighed for at udvikle sig til store og fuldkronede træer".

Dato: 23-09-19

Sygefravær Det går godt med at nedbringe sygefraværet for medarbejderne i Furesø Kommune. I første halvår af 2019 er sygefraværet faldet fra 5,5 procent til 5 procent i forhold til samme periode i 2018. Det svarer ifølge Furesø Kommune til, at der har været 8-9 ekstra medarbejdere på arbejde i kommunen. Det er det bedste resultat i tre år.

Medarbejdere i Furesø Kommune tager færre sygedage

Et af de områder, hvor sygefraværet generelt ligger højt i de fleste kommuner, er inden for dagtilbuds-området, hvor der i Furesø Kommune er over 700 ansatte. Her er sygefraværet faldet fra 7,1 procent til 6,5 procent i første halvår af 2019. Det svarer til, at der har været 3,7 flere medarbejdere til stede hver dag i kommunens dagtilbud.

Det lavere fravær glæder især Anna Fosdal, der er dagtilbudschef i Furesø Kommune.

"Jeg er glad for tallene, for jeg ved, hvor meget der bliver arbejdet med sygefraværet. Det er helt klart noget, vi skal holde fast i," siger hun.

DEBAT: 'Der mangler voksne - dagtilbudsområdet fortjener at blive prioriteret' Hurtigere vej til handling

Det er generelt over hele linjen, at sygefraværet er faldet inden for dagtilbud og Anna Fosdal tror, at det lavere fravær blandt andet skyldes en ny struktur på området. Med den ny struktur har den enkelte leder fået meget mere selvbestemmelse over både økonomi, personale og faglig udvikling.

"Før havde vi forskellige områdeledere, der ikke sad ude i de enkelte dagtilbud. Nu kan lederne selv skride til dialog og finde løsninger uden at inddrage en chef. Dagtilbudslederne gjorde også et godt stykke arbejde før, men det har haft en positiv effekt at give dem mere ansvar," mener hun.

For at følge sygefraværet endnu tættere får alle ledere fremover statistik over sygefraværet for hver måned i stedet for hver tredje måned.

"Det handler især om at have en meget tæt opfølgning og give støtte til medarbejdere, der er ramt af sygdom," siger Anna Fosdal, som tilføjer, at det for lederne er ligeså vigtigt at sætte fokus på de medarbejdere, som formår at have et lavt sygefravær.

"Jeg oplever, at de ledere, der har fokus på at anerkende dem, der kommer på arbejde hver dag, også er dem, der lykkes særligt godt," siger hun.

Dato: 23-09-19

Miljørådet i Furesø Kommune inviterer til gratis møde om klimaforandringerne onsdag den 9. oktober klokken 19 i Teatersalen i Farum Kulturhus.

Det er gået op for de fleste, at vejret har ændret sig voldsomt over hele kloden. Selv i Danmark. Det mærker vi også i Furesø Kommune. Vejret opfører sig ikke længere, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de seneste års talrige lokale oversvømmelser om. Varsler om skybrud er ikke længere usædvanlige, men er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret.

Fars Køkkenskole: Børn tog deres fædre med i køkkenet og lærte om klimavenlig og sund mad

Fra udlandet hører vi om voldsom tørke, oversvømmelser og en natur under stærkt. pres. Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå dem.

Med Jesper Theilgaards baggrund som meteorolog gennem mere end 40 år, ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket.

Jesper Theilgaard vil give et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand. Han kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den? Og kan vi hver især selv gøre noget?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Jesper Theilgaard.

Fælder under byens skraldespande: Furesø satser på giftfri bekæmpelse af rotter

Efter en kort pause, hvor man kan nyde friskpresset æblesaft fra Solgården i Bregnerød, skal der vælges tre medlemmer og tre stedfortrædere til Miljørådet.

Så kom og stil op eller stem på din kandidat. Læs mere om Miljørådet: www.furesoe.dk/miljoeraadet

Alle er velkomne.

Dato: 22-09-19

Genrbugspladsen i Værløse skal moderniseres. Det ville være dejligt, hvis man benyttede lejligheden til igen at gøre det til ægte genbrugsplads, som det var for nogle år siden. Da kunne man sætte brugbare ting som møbler, bøger, lamper, indrammede billeder mv. ind i en bygning, hvor andre besøgende så frit kunne forsyne sig. Den gode ordning blev stoppet, fordi nogle østeuropæere opholdt sig fast på pladsen og chikanerede personalet.

DEBAT: 'Jeg håber, kommunen vil ændre de trafikale forhold i Lokalplan 142'

I stedet for fx at kræve, at man højst måtte være på pladsen en halv time og med sygesikringskort kunne bevise, at man boede i kommunen og ellers ringe til politiet, valgte kommunen at lukke den gode ordning. Når man af plads/flyttehensyn må skille sig af med kært, fejlfrit indbo, er det en stor tilfredsstillelse at se, at andre kan viderebruge det. Så er det ægte genbrug – i modsætning til nu, hvor det kaldes bæredygtigt genbrug, når fejlfrie havestole brændes og snedkerlavede borde, skabe og kommoder forvandles til spånplader, og det opfattes som tyveri, hvis man haler et smukt sofabord i massivt egetræ op fra ”stort brændbart” for at spare en tur til Ikea.

Må vi ikke godt få det gamle genbrugsskur åbnet igen?

Dato: 18-09-19

Byggeplanerne for det nye REMA ved Farum Hovedgade tegner godt. Det fremstår som et flot projekt med tiltalende bygninger og hensyntagen til de omgivende bebyggelser. Man kan kun glæde sig til den længe ventede fornyelse.MEN ! Den høring om planen, der fornylig blev afviklet på Furesø Rådhus,afslørede, at der blandt de fremmødte borgere var dyb skuffelse over, at man vil afvikle varetrafikken til og fra butiken uden hensyn til de ønsker, der er blevet fremsat fra mange beboere.

Tilkørslen med de store lastvogne skal ske fra Slangerupvej via Lillevangsvej direkte ud i Farum Hovedgade og derfra til venstre ad Gammelgårdsvej med indkørsel til det nye REMAs bagende.Derefter udkørsel til højre ad Gammelgårdsvej med kurs ud mod Farum Midtpunkt. Med andre ord : Uden hensyn til de mange farlige trafikale punkter. Der skal køres over det snævre kryds, hvor Lillevangsvej skærer Ryttergårdsvej-Ganløsevej, kørsel over bumlet vej ved Acacietorvet, ny trafikdæmpende helle i Hovedgaden og ikke mindst det farlige sving fra Farum Hovedgade ind på Gammelgårdsvej.

Det vil sige tung lastvognstrafik forbi ældreboligere, ofte travl færdsel af skolebørn, mange udkørsler fra private ejendomme på Gammelgårdsvej, hvor der jo i øvrigt også ligger børnehave med mange til- og frakørsler. Det er oven i købet foreslået, at der forbydes parkering i højre vejbane.

Jeg håber, at kommunen vil nytænke afsnittet om de trafikale forhold i Lokalplan 142, og at byggeriet snarest går i gang til glæde for alle, der hårdt savner en daglivarebutik på det sted i Farum Hovedgade.

Dato: 16-09-19

På Furesø Kommunes borgermøde i august fremlagdes oplægget til kommunens besparelser, kun ca. 1 % af de totale årlige udgifter. Ikke meget i besparelser, som let kan overses uden megen uenighed, selv om de, det går ud over synes, det er meget.

DEBAT: "Furesøs folkeskoler er pressede"

Det økonomisk alvorlige er snarere den fremtidige udvikling, fx at der forventes at blive ca. 60 % flere 80-årige i år 2030. Denne udvikling kan ikke klares med de mindre besparelser, kommunens løbende budgetter på ældreplejeområdet er udtryk for. Selv om ældre i dag er fysisk bedre end førhen, lever de også længere. Hjemmehjælp og plejehjem er nødvendig for at opretholde livet.

Det er derfor nødvendigt at sikre nok plejehjemspladser frem til år 2030. Allerede nu er næsten 100 ældre i Furesø på venteliste til plejehjem, og når den ældre endelig får en plejehjemsplads, leves typisk kun ca. 12 måneder. Den korte tid på plejehjem viser, hvor svækkede ældre mennesker er, når de endelig får en plejeplads.

Meningen med plejehjem er vel at holde liv i mennesker. Et plejehjem er ikke et hospice. Derfor bør antallet af ældre på venteliste til plejehjem reduceres, så ældre kan nå at nyde livet der.

Kommunens aktuelle små udvidelser af plejehjem ændrer reelt ikke på ventelistens pres.

search

Kommunen er underlagt et anlægsloft med hensyn til både drifts- og anlægsudgifter. Ingen kan forlange, at der ikke også skal gives anlægsudgifter til veje og skoler etc., mens driftsudgifterne er mere dynamisk funderede og tilpasningskapable.

Der er en mulighed for at skaffe private penge at udvide plejehjemspladser substantielt ved, at kommunen skaffer friplejeboliger som selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst, som er nødvendig for, at tidssvarende kommunal standard både pleje- og aktivitetsmæssigt kan overholdes.

Friplejeboliger er kendt for kun at ville tage velfungerende beboere, hvilket den kommunale driftsoverenskomst kan og bør forhindre. Friplejeboliger er også kendt for tilkøb af ekstraydelser. Det kan kommunale plejebeboere også. . Der udgøres til disse ikke en forskel fordi noget bliver en selvejende institution eller benævnes friplejebolig.

Dato: 10-09-19

Følelser "Kom ind i varmen, Værløse", står der lige nu på en række store reklamer for Farum Bytorv, der er sat op i Værløse. Reklamen viser en smilende kvinde i en striktrøje, og den dobbelttydige tekst har vakt stor debat på Facebook-siden '3500 Værløse', hvor mange kalder den for dårlig stil.

"Ja sådan kan man også gå aktivt frem for at slå Værløse Bymidte ihjel. Virkelig dårlig stil", skriver for eksempel Katrine Storm Piper, mens Ulrich Lumholtz skriver:

"Burde vi ikke, trods gammelt nag og betalte regninger, snart se fremad og udviske den gamle kommunegrænse... Den bliver nok ikke trukket op på ny. Så egentlig burde reklamen vel korrekt have lydt; "Velkommen ind i varmen Furesø", inkluderende - ikke provokerende. Men, ja, hver sin stil. Den giver IKKE mig et godt velkommen."

Der er dog også en del, som mener, at det er op til Værløse-borgerne selv at holde butikkerne i Værløse Bymidte i live, og at reklamen bare er 'god humor'.

Bygherrer dropper erhvervslejemål - kan ikke leje dem ud

Centerchef er overrasket

Hos Farum Bytorv havde centerchef Kenneth Barenholdt ikke regnet med, at reklamen ville udløse debat blandt Værløse-borgerne.

"Da jeg hørte om det, var jeg helt overrasket over, at det kunne falde nogen for brystet. Hvis jeg havde vidst det, havde vi ikke gjort det. Det er ikke meningen, at nogen skal blive sure, for vi har et fint forhold til Værløse Bymidte", siger han.

Kenneth Barenholdt kan i bakspejlet godt se, at reklamen kan misforståes.

"Det var en uheldig en. Vores grafiker har været lidt for kreativ. Det er noget, vi vil være lidt mere opmærksomme på fremadrettet", siger han.

Nu rykker udvidelsen af Farum Bytorv ét skridt nærmere: "Det er jo fantastisk"

'Advaret' af Bymidten

Både Farum Bytorv og Værløse Bymidte er medlem af Furesø Erhvervsforening, og de to centre er derfor vant til at samarbejde på tværs og har blandt andet en aftale om ikke at lægge store arrangementer på samme tidspunkter.

Camilla Hovard repræsenterer Værløse Bymidte i erhvervsforeningen, og er samtidig indehaver af Optik Værløse. Hun ringede til Kenneth Barenholdt og fortalte ham om debatten på Facebook.

"Jeg ved godt, at der ikke ligger noget ondt bag fra Farum Bytorvs side, og jeg ringede til Kenneth, da jeg syntes, det er ærgerligt med nogle af kommentarerne. Jeg ville gerne nå at snakke med ham, inden en fjer blev til fem høns", siger hun til Furesø Avis.

Se billederne: Aftenåbent under høj sol og musik

Camilla Hovard mener, at reklamen prikker til folks følelser om Farum og Værløse, og at det handler om, hvilke briller man ser reklamen med.

"Hvis reklamen havde været i Ganløse, havde der sikkert ikke været noget problem. Man kan enten læse den som en provokation eller en invitation til et besøg hos naboen. Vi har et fint samarbejde med Farum Bytorv, og det vil vi gerne blive ved med", siger hun.

Dato: 07-09-19

Furesø Kommunes Udvalg for Byudvikling og Bolig har følgende punkt på dagsordenen den 5. september: Mulig placering af dome og parkeringspladser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Farum Vest.

Sagen skyldes at fodboldklubben FC Nordsjælland og Farum Boldklub ønsker at bygge en 20 m høj dome til fodbold. Dette er ikke muligt indenfor den nuværende lokalplan. Et byggeri i denne størrelse øger presset på parkeringspladser i området i forbindelse med store arrangementer. Et konsulentfirma har foreslået, at der anlægges: enten op til 1.000 parkeringspladser langs Lillevangsvej eller op til 800 parkeringspladser i fredskoven nord for området eller P-hus og P-kælder. Ifølge dagsordenen vurderer forvaltningen, at parkeringspladser langs Lillevangsvej er det bedste forslag til parkeringsareal. Dette areal er en del af Farum Vest fredningen.

I DN Furesø er vi overraskede over at den ellers grønne kommune udvalgsbehandler et forslag, der inddrager natur. Fredskov og fredede områder skal behandles, som det de er efter lovgivningen, nemlig beskyttet natur.

Dato: 03-09-19

Tilbage i maj måned meddelte ejerne af det hvide center på Farum Hovedgade 85, at de droppede de helt store ombygningsplaner, der ville have betydet en lukning af de fem butikker, der i dag er i underetagen af ejendommen.

"Vi har besluttet, at vi kun ombygger førstesalen til boliger og renoverer facaden", lød beslutningen fra ejerne af ejendommen dengang til Furesø Avis.

Ejere dropper store ombygningsplaner: Det hvide center bliver fortsat en del af butikslivet

Siden da har de tre ejere - der er venner med en fælles passion om at gøre ældre bygninger til velfungerende hjem og virksomheder - som stadig ikke ønsker at fremstå med deres navne men i stedet blot med deres virksomheds navn, Farum Hovedgade ApS, fået byggetilladelse til renoveringen af ejendommen.

"Renoveringen kræver respekt for de fysiske rammers historie, æstetiske muligheder og kravene om miljømæssig bæredygtighed. Det hvide center står som en torn i øjet i Farum Landsby, og det er en udfordrende opgave at få det til at passe smukt ind i bybilledet. Men vi elsker at blive udfordret, og vi ønsker at forvandle den til en flot ejendom, som vi kan være stolte af", lyder det fra ejerne, der understreger, at den heftige debat og kritik, som deres første projekt med ejendommen fik fra både erhvervslivet i Farum Landsby og en række borgere, også har ført noget positivt med sig.

Erhvervsforeninger kritiserer også ønske for det hvide center: Det vil være Farum Hovedgades død

"Det står os meget klart, at der er et stærkt lokalt ønske om at bevare de fem butikker i stueetagen og ikke mindst også et stort ønske om at få ejendommen forskønnet, så den passer ind i landsbymiljøet".

"Vi har nu fået byggetilladelse til et flot projekt, hvor vi bevarer de fem butikker, renoverer facaden omfattende, således, at ejendommen forvandles til en klassisk hvidpudset ejendom med sprossede vinduer og flotte skilte over butikkerne. Derudover har vi et ønske om at lave franske altaner til boligerne på førstesalen og dermed fjerne det lange smalle 60'er-agtige vinduesbånd, der løber rundt om ejendommen", fortæller de tre ejere af ejendommen og tilføjer, at de håber på, at dette projekt med det hvide center 'bliver modtaget med åbne arme'.

Dato: 02-09-19

Vi begynder at se konsekvenserne af en regering, som er afhængige af den yderste venstrefløj: Det bliver dyrere at være dansker.

Enhedslisten varmer op til finanslovsforhandlingerne med at lægge skattestigninger for 8 mia. kr. på bordet. De skal – naturligvis - snuppes fra virksomheder og kapitalindkomster. SF følger op med forslag til en formueskat, som vil ramme 11,6 procent af skatteyderne i Furesø Kommune. Så er bordet ellers dækket med skattestigninger.

DEBAT: Børnehuset Birkedal - omsorg til 5 stjerner

I Venstre stod vi i spidsen for en retning, som har medvirket til, at vi alle har fået flere penge mellem hænderne – det gælder for alle lag i samfundet. Det er en meget positiv udvikling. Mens vi alle er blevet rigere, er vi også forblevet et af de mest lige lande i verden - det er svært ikke at glæde sig over. Glæden rækker dog ikke ud på venstrefløjen, hvor nuancerne også har det svært. Her stirrer man sig blind på, at toppen af samfundet har fået flere penge – og det går jo selvfølgelig ikke. Automatreaktionen er at stoppe den forfærdelige velhaverudvikling med venstrefløjens stærkeste våben; skattestigninger.

At forslagene så vil være en fod på bremsen for vækst og i sidste ende velfærd, er åbenbart heller ikke en ligning, som rækker ud på venstrefløjen. Men virkeligheden er, at forslagene vil gøre os alle fattigere – også dem, der i forvejen har mindst.

DEBAT: "Furesøs folkeskoler er pressede"

Politik gør en forskel. Og vi begynder at se konsekvenserne af en regering, der kan være tvunget til at blande yderfløjssocialisme ind den økonomiske politik. Det bliver dyrt at være dansker – ikke mindst i Furesø Kommune, hvor alene SF’s skattehammer vil ramme mange skatteydere. Bordet er dækket med skattestigninger - bon appetit.

Dato: 29-08-19

Jeg bliver simpelthen nødt til at fremhæve Børnehuset Birkedal i Værløse! Det er sjældent jeg sætter mig til tasterne for at forfatte en tekst af nogen som helst art, men i det her tilfælde er det simpelthen det mindste, jeg kan gøre.

I gennem den senere tid er vi blevet tæppebombet i medierne med rædselshistorier om forholdene i daginstitutioner rundt omkring i landet. Det er super synd for størstedelen, der gør det godt, at nogle falder igennem, men sådan er det jo i alle faggrupper. Når det så omhandler omsorgssvigt af vores små børn, er det klart og forståeligt, at folk kommer helt op af stolen. Så i en tid hvor pædagoger kæmper mod dårlig omtale, tidspres, mandskabsmangel mm., fortjener I i endnu højere grad denne hilsen!

Vi blev i vores lille familie, bestående af Laura på snart 5 år, Sofie på 1,5 år, mor og far, desværre ramt af den tragedie at mor, Camilla, døde meget pludseligt i midten af juli. Hun døde af en blodprop i lungepulsåren, mens hun sov. Det var et forfærdeligt chok for alle i familien, venner og bekendte.

Allerede få dage efter dødsfaldet tog jeg kontakt til Børnehuset Birkedals leder og orienterede om dødsfaldet. Lederen var på ferie, men blev kontaktet af den der havde vagten, og vi aftalte opstart ugen efter af Laura og Sofie. De trængte begge til at komme væk fra familien, som bare sad og tudede, og ned og lege med deres kammerater. På trods af ferie lykkedes det Birkedal at være på med ekstra personale til at tage godt imod de to piger. Og når jeg siger godt i mod, mener jeg VIRKELIG GODT IMOD! Vi har altid været glade for Birkedal, aldrig haft nogle problemer og altid haft en god dialog, men den omsorg og medfølelse, der fra alles side blev vist mod pigerne og mig, er virkelig rørende.

Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere har været henne og kondolere og spørge, om der er noget, de kan gøre. Flere pædagoger deltog i bisættelsen. Og her i sidste uge har jeg været til møde med lederen, pædagoger fra begge stuer samt en psykolog fra kommunen omkring børnenes trivsel, reaktioner og eventuelle fremtidige reaktioner. Alt sammen meget professionelt og med 100% fokus på pigernes trivsel.

Vi har altid været glade for Birkedal. Altid glade pædagoger og medhjælpere. Og vores børn er også altid glade for at skulle ned og lege med deres venner. Men i den svære tid, det har været, må jeg simpelthen bare tage hatten af og bukke for den fantastiske varmhjertede og oprigtige kærlighed og opbakning, vi er blevet vist. Det er helt sikkert medvirkende til det faktum, at begge piger trives rigtig godt og fortsat er glade og aktive børn, der kan lide at komme i børnehave og vuggestue.

Det er alle pædagoger og medhjælpere i hele huset, der fortjener denne ros, men særligt retter jeg en kærlig tanke til alle de voksne på Loppestuen og Solsikkestuen – I ER FANTASTISKE!

Dato: 26-08-19

Det er ikke mange år siden, at Lillevang Plejecenter indviede sit nye køkken og nåede op på en meget høj økologiprocent i maden til de ældre. Køkkenet har ved flere lejligheder stolt fremvist deres kunnen på f.eks. Miljødage på Bymidten i Værløse. Virkelig dejlig mad med en høj økologiprocent.

DEBAT: "Furesøs folkeskoler er pressede"

Nu kan man læse i det nye budgetforslag, at kommunen foreslår at spare 200.000 kr. ved at få leveret maden fra ”Mad til hver Dag” – et tværkommunalt samarbejde. Denne leverandør har kun 30 – 60% økologi. Et pænt stykke fra Furesø kommunes mål om mindst 80% økologi i de kommunale køkkener.

Er det ikke ufornuftigt, først at ombygge køkkenet på Lillevang – det har sikkert været dyrt – og derefter undlade at bruge det til at holde ambitionsniveauet højt på dette område? Er det Grøn Omstilling?

Dato: 22-08-19

I Venstre er vi enige med den store del af forældre og skolebestyrelser, som mener, at vores folkeskoler er pressede her i Furesø. Pressede på ressourcer, pressede på udfordrede elever og pressede på at levere på målsætningerne i folkeskoleloven om bredde og dybde i læring og trivsel for alle vores børn.

Heftig debat om besparelse på Kometen

Furesøs folkeskoler er i dag, lidt forsimplet, organiseret i 2 områder: Specialområdet for børn med specielle behov, oftest adfærdsmæssige udfordringer og den almindelige, brede folkeskole, almenområdet.

I dag er 5,2% af vores børn i Furesø tilknyttet i specialtilbud og deltager dermed ikke i det brede fællesskab i den lokale, almene folkeskole. Området står for mere end 25% af det samlede budget. Sammenlignet med vores nabokommuner har vi i Furesø 90 flere børn i specialtilbud (1,5% -point).

I stedet for at løse dette problem og fastholde vores børn i fællesskabet i de lokale folkeskoler, er der løbende skåret i budgetter på skolerne. Disse børn er vores mest udsatte, og vi har i byrådet i bred enighed vedtaget en tidlig indsats i de mindste klasser og allerede i børnehaven.

Fremtidsværkstedet nomineret til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor

Denne løsning, tror vi fortsat, er den rigtige, men vi har desværre endnu ikke set den store effekt i praksis. Samtidigt mærker vores folkeskoler presset, idet de skal løfte en endnu større og bredere opgave uden yderligere ressourcer.

Vores almenområde kan ikke blive ved med at klare de ekstra opgaver uden prioritering eller ekstra ressourcer – der er trods alt grænser for rummeligheden. Den grænse er desværre nået for mange børn og forældre.

Der er ikke nogen lette løsninger, og vi er i Venstre åbne for både at prioritere opgaver og ressourcer til og fra. Åbne for i bred dialog at finde løsninger i Furesø om at skabe fremtidens folkeskoler for alle vores børn. De løsninger skal findes nu.

Dato: 21-08-19

Aftenskolen NetOp har den 11. september sat lokalpolitiker og vikar i folketinget, Øjvind Vilsholm, på podiet. Her vil han med sit indblik i både landspolitik og lokalpolitik give sine betragtninger på, om det overhovedet er politikerne, der kan redde klimaet

Furesø Avis inviterer til stor biludstilling på Bymidten på lørdag

"NetOp har et radikalt udspring, men vi taler med alle, der ved noget. Især om politik, natur og klima. Og det gør Øjvind. Han er en erfaren lokalpolitiker, og han har også stiftet bekendtskab med landspolitik, så vi synes, han er den rigtige at spørge", siger formand for NetOp Agnete Andersson.

Foreningen har inviteret en række lokale grupper til arrangementet og håber, at der kommer rigtig mange interesserede borger.

"Det har jo vist sig, at en kraftigt, vedholdende borgerpres er det, der skal til, hvis vi vil nå resultater på klimaområdet", understreger Agnete Andersson.

Iværksætterens sværeste beslutning: "Nogle drømme holder, andre ikke"

NetOp stiller spørgsmålet: Kan politik redde klimaet? Øjvind Vilsholm giver sit svar på det spørgsmål onsdag den 11. september. Foredraget finder sted i Farum Kulturhus, Teatersalen, fra klokken 19-21.30. Der er debat efter foredraget og vin og knas i pausen.

hhs

Dato: 04-09-19

På den ene side står forældregruppen til godt 200 børn i fritidsordningen Kometen på Marie Kruses Skole, på den anden side står forældrene til de børn, der går i kommunens andre private fritidsordninger i spørgsmålet om et besparelseforslagene til det kommende budget.

Ifølge forslaget kan Furesø Kommune nemlig spare 2,4 millioner kroner ved at droppe et tilskud til fritidsordningen på Marie Kruses Skole. Et tilskud, der ifølge kommunen er et særtilskud og tilfalder skolen som et resultat af en tidligere indgået aftale, der udløber i 2021.

Forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole: "Skal Furesø Kommune tjene penge på Kruses børn?"

"Tilskuddet vil bortfalde helt automatisk, medmindre der indgås en ny aftale. Forvaltningen har af det samlede byråd fået som opgave af finde effektiviserings- og besparelsesforslag. I det lys er det naturligt, at forvaltningen peger på, at der ligger en mulig besparelse i forhold til det fremtidige særtilskud til Marie Kruses fritidsordning", forklarer Henrik Poulsen (S), formand for skoleudvalget.

Venstre raser imidlertid over besparelsesforslaget.

"Det er et helt urimeligt ideologisk korstog mod de frie skoler. Vi i Venstre er lodret imod", siger Gustav Juul og understreger, at for Venstre handler det om, at pengene skal følge barnet.

"Kommunale og private tilbud kan sagtens gå hånd i hånd, og begge tilbud skal have gode vilkår. Når det kaldes et særtilskud til Kometen er det ren spin fra borgmesterens side, og jeg føler, at han forsøger at lave en 'dem mod os'-stemning. Han ved udemærket godt, at Kometen i dag får samme tilskud per barn som alle andre fritidshjem i kommunen - og sådan skal det blive ved med at være", siger Gustav Juul.

'Spiller os ud mod hinanden'

Følelsen af at spille forældrene ud mod hinanden genkender en af de forældre, der deltog ved torsdagens borgermøde om budgettet.

"Jeg føler, at det er unfair at sætte Kometen op mod andre private fritidsordninger - på den måde spiller forvaltningen os ud mod hinanden", siger Tine Loft Thomsen, der har børn på det private fritidshjem Solhøjgård og er medlem af Alternativet Furesø.

Venstre raser over spareforslag for Kruses fritidsordning Kometen: Et ideologisk korstog mod de frie grundskoler

Hun savner en masse mellemregninger i forslaget.

"Det er ikke i orden, at forvaltningen i forslaget sender tal ud uden mellemregningerne. Det skaber så meget forvirring", siger hun og forklarer, at hun lige nu sidder tilbage med en følelse af forundring over, at Marie Kruses Skole tilsyneladende ikke vil være en del af PPR (Pædagogisk Psykologisk Råd, red.) og KIL (Kompetencecenter for Inklusion og Læring, red.).

"Hvis Kruse har elever med særlige behov, er det vel ikke noget problem at blive medlem af PPR og KIL-samarbejdet, som vil være en af forudsætningerne for at genforhandle afttalen", siger Tine Loft Thomsen.

Har ikke været inviteret med før

Ifølge Torben Flagsø, der er næstformand i forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole, vil skolen og dermed også fritidsordningen Kometen dog gerne indgå i samarbejdet.

"Vi stiller gerne en medarbejder til rådighed for KIL-samarbejdet. Vi er bare ikke tidligere blevet inviteret med i samarbejdet", siger han til Furesø Avis, og fortæller samtidig, at Marie Kruses Skole i flere år har haft en fuldtidspædagogisk vejleder, hvis opgave er at vejlede lærere og pædagoger i forhold til børn og familier med særlige behov.

Nyt navn og nye lokaler: Furesøskolen er blevet til Lyngholmskolens Gruppeordning

"Vi opfylder allerede de betingelser, som kommunen i besparelsesforslaget stiller som krav for fornyelse af tilskuddet, til fulde. Udover den pædagogiske vejleder gøres der nemlig en kæmpe indsats for at hjælpe elever, der har det fagligt svært eller har brug for flere udfordringer. I 2018 havde vi 38 ordblinde elever, så vi yder en betydelig indsats på inklusionsområdet - også socialt", fortæller han.

Godt samarbejde skal fortsætte

Borgmester Ole Bondo Christensen og Henrik Poulsen har allerede haft det første møde med ledelsen på Marie Kruses Skole om besparelsesforslaget.

"Vi er enige om i god ro og orden at drøfte, hvad der skal ske, når den nuværende aftale udløber. Begge parter er interesseret i et godt samarbejde. Det har vi dag, og det er jeg helt sikker på, at vi også får fremover", slår han fast.

Dato: 20-08-19

I Furesø Kommune skal politikerne snart vedtage næste års budget. Her skal de beslutte, hvordan de kan få de økonomiske ender til at mødes, uden at det går for hårdt ud over velfærden. Mange kommuner er udfordret af udviklingen i befolkningen med mange flere børn og ældre i de kommende år, hvilket vil sætte økonomien under massivt pres.

Men inden politikerne ser sig nødsaget til at sænke serviceniveauet, vil vi i DI opfordre til, at de overvejer at styrke samarbejdet med virksomheder. Samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder er en effektiv måde at sikre en stadig højere kvalitet, nytænkning og effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Et styrket samarbejde med virksomhederne kan altså være med til at sikre udviklingen af velfærden og reducere – eller måske helt undgå – behovet for forringelse af den offentlige service i de kommende år.

Eksempelvis får Ikast-Brande Kommune gjort rent af en professionel servicevirksomhed og får på samme tid borgere fra passiv forsørgelse i job.

I Furesø Kommune er der gode muligheder for at forbedre samarbejdet om at udvikle velfærden. Kun 26,6 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som f.eks. rengøring, vinduespolering, it-drift og vej- og parkområdet bliver i dag løst sammen med private virksomheder. Til sammenligning har de ’bedste’ kommuner involveret virksomheder ved 44,4 pct. af disse opgaver.

DI anbefaler, at Furesø Kommune får kigget de eksisterende erfaringer igennem og med det udgangspunkt får afdækket de områder, hvor samarbejdet med private virksomheder kan øges. Fra DI’s side bidrager vi meget gerne.

Det må og skal ikke ende med at handle om ideologi – det drejer sig derimod om at sikre, at borgernes skattekroner bliver brugt klogt, så vi får mest og bedst mulig velfærd for pengene. Og det gør vi ved at samarbejde.

Dato: 18-08-19

Det er naturstøttepunkt Hjortøgård på den gamle flyvestation i Værløse, der på tirsdag den 3. september danner rammen om en særlig vidensdelingsdag for Furesøs lærere og pædagoger.

DEBAT: "Furesøs folkeskoler er pressede"

Temaet for dagen er finde måder at bringe naturen i spil for at styrke børns læringog trivsel, og dagen igennem kan pædagoger og lærere udvikle faglige fællesskaber på tværs af professioner og derved være med til at sikre den gode brobygning, der skal gøre overgangen fra daginstitution til skole så uproblematisk som muligt for det enkelte barn.

hhs

Dato: 31-08-19

Kære politikere i Furesø kommune.Tusind, Tusind tak for den dejlige måned jeg og mange andre har haft i vore haver. For første gang i over 10 år har der været helt, helt stille, og vi kunne glæde os over dejlige fuglefløjt, som vi normalt ikke kan høre. Hvorfor? På grund af den altid infame og forfærdelige støj, som kommer fra Slangerupvej.

DEBAT: Sådan løses trafikstøjsproblemet på Slangerupvej

Både hjerte- og blodtryksproblemer har haft en velfortjent afslappende pause. Kloge mænd og koner har fastslået, at selv lav støj giver børn problemer med at lære sprog og mere komplicerede sociale færdigheder.

Mens Slangerupvej har været lukket har mange borgere talt om den dejlige stilhed. Hver dag møder man borgere, som har haft en dejlig måned med fred. MEN, MEN . . . . nu er freden forbi. Bilerne er begyndt at støje og i hvert fald - kan jeg og mange andre støjplagede - ikke opholde os i haven mere. Det er nu, der skal handles med nedsat fart, hastighedsmåler og gerne støjværn.

På længere sigt er det billigere for kommunen at etablere dette end medicin og sygemeldinger fra borgerne. STØJ GIVER SYGDOM!

Dato: 12-08-19

Der var fuldt booket, da 175 medarbejdere og forældre deltog i dobbeltarrangementet på Furesø Rådhus i onsdags den 28. august om 'Vores børn og unge – hvordan sikrer vi deres trivsel?', og det både glæder men undrer ikke Dorthe Stieper, der er medlem af foreningen SIND og medarrangør af arrangementet. Derudover er Dorthe Stieper selv mor til en datter, der i 9. klasse knækkede psykisk med en spiseforstyrrelse, angst og depression.

Sammen med SIND stod også LEV og Autismeforeningen bag onsdagens arrangementet, hvor psykolog Kirsten Callesen var oplægsholder.

Nyt navn og nye lokaler: Furesøskolen er blevet til Lyngholmskolens Gruppeordning

"I sit arbejde ser den landskendte psykolog flere og flere børn og unge have tegn på belastningsreaktioner og kompleks PTSD. Hun pegede på, at manglende voksenkontakt og berøring, for megen skærmtid, ’sanseoverload’ og hele presset med test, konstante omstruktureringer og konkurrencestat kan være årsagen. Hun understregede, at det som sådan ikke er ADHD og autismen i sig selv, der er problemet, men hele det sansebombardement børnene udsættes for, og de psykiske vanskeligheder der følger med", fortæller Dorthe Stieper og forklarer, at Kirsten Callesen peger på, at enkle tiltag som berøring og stressreducerende øvelser i hjem, skole og institutioner kan være med til at berolige børns nervesystem.

Opfordring: Tag teten

"Kirsten Callesen opfordre politikere, forældre og medarbejdere i Furesø til at tage teten og sammen finde løsninger på problemet, og det er netop det, vi gerne vil være med til", lyder det fra Dorthe Stiper sammen med Stine Holm fra LEV. Begge understreger, at både SIND, LEV og Autismeforeningen er optaget af, hvad man som forældre og kommune kan gøre for dels at forebygge men også at hjælpe de børn og familier, der der allerede er ramt.

Fremtidsværkstedet nomineret til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor

"Vores tre lokalforeninger er repræsenteret i Danske Handicaporganisationer i Furesø og således også i Furesø Handicapråd, hvor vi gennem det seneste år har fulgt udviklingen i Furesø tæt. Det gælder også besparelserne på specialområdet", siger Sine Holm, mens Katrine Overgaard fra Autismeforeningen supplerer:

"Jeg er selv mor til en dreng med autisme, som går på Autismecenteret på Lille Værløse Skole. Her ser vi allerede nu konsekvenserne af de seneste besparelser på området. Der er kommet flere børn i klassen, og flere af dem har brug for mere hjælp, end der er ressourcer og specialviden til i tilbuddet. Det er en bekymrende udvikling".

Debat er nødvendig

"Erfaringen fra andre kommuner er, at forebyggende og tidlige indsatser lønner sig på den lange bane. Man kommer ikke problemet til livs ved at spare på den nødvendige hjælp til disse børn og familier. Tværtimod kan det blive rigtig dyrt – både menneskeligt og økonomisk,” siger Dorthe Stieper og understreger, at hun håber, at arrangementet med Kirsten Callsen er en 'energiindsprøjtning, der kan rejse en konstrktiv debat'.

Forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole: "Skal Furesø Kommune tjene penge på Kruses børn?"

"En konstruktiv debat er vigtig, så vi på sigt får en nedgang i antallet af nydiagnosticerede børn og unge. Furesø har i kraft af meget engagerede og dygtige medarbejdere en unik mulighed for at afdække nye veje og metoder til gavn for denne gruppe børn og unge", slår Sine Holm fast.

hhs

Dato: 30-08-19

Viser 1-20 af 3,882