"Skolerne tømmes for ressourcer; dygtige lærere og pædagoger", skriver Lene Møllgaard, formand for skolebestyrelsen på Lille Værløse Skole. Arkivfoto: Stine Rahbek Pedersen

DEBAT:

Furesøs folkeskoler slået hjem!

Af Skolebestyrelsesformand Lene Møllgaard og den øvrige bestyrelse på Lille Værløse Skole
De økonomiske prioriteringer i vores kommune gør det umuligt at drive bæredygtige skoler.

Skolerne tømmes for ressourcer: dygtige lærere og pædagoger, der begrænses i at udføre deres arbejde og ikke har adgang til faglig udvikling – det er der ikke penge til; forældre der undersøger andre muligheder, fordi de ikke vil overlade deres børn til underbemandende skoler og store børneflokke, hvor det ikke er muligt at tage vare om og udfordre det enkelte barn – det er der nemlig heller ikke penge til!

Lille Værløse Skole har knoklet for at få gang i og leve op til målene i folkeskolereformen. Og nu bliver vi så slået hjem, tilbage til start. Lærere, pædagoger, elever og ledelse har lagt god energi og masser af arbejde i at få alle brikkerne ud og spille med på Ludo-pladen. Der er arbejdet kreativt og nytænkende.

Men der er grænser for, hvor kreativ og nytænkende man kan være i de snævre rammer, der nu igen pilles ved.

Hvis skolen fortsat skal være mangfoldig og i endnu højere grad end i dag skal integrere og inkludere, samtidig med at det høje faglige niveau skal fastholdes, kræver det fortsat uddannelse af medarbejderne. Politikerne vil mene, at det må prioriteres ude på de enkelte skoler. Det har politikerne tillid til, at ledelsen på skolerne kan gøre, men for at prioritere skal man have et råderum. Det råderum er taget fra skolerne!

Når politikerne prioriterer store besparelser på skoleområdet, ændres skolen. Hvis politikerne i Furesø ikke vil den folkeskole, der i øjeblikket arbejdes så ihærdigt på at få til at køre efter reformen, vil I så venligst fortælle os, hvad det så er for en skole?

For måske bliver den meget lille og de private skoler meget store!

Publiceret 14 April 2016 08:24