Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT:

"Svar til Henriette Moos - Laanshøjsagen"

Niels Thygesen, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune

Kommunen svarer her på det debatindlæg, som Henriette Moos har skrevet på vegne af Beboerforeningen Laanshøj 

Høringsprocessen om den nye lokalplan for Laanshøj er i fuld gang og løber frem til 6. februar. I Furesø Kommune imødeser vi alle bemærkninger og høringssvar. Samtlige høringssvar og bemærkninger behandles og vurderes for så at blive fremlagt til den endelige politiske beslutningstagen.
Som planmyndighed er det vores ansvar i kommunen at udarbejde en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver byrådets visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig. Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner. Den tidligere udarbejdede rammelokalplan, LP 72, er ikke byggeretsgivende, og den skal derfor erstattes af en anden lokalplan. Det er derfor altid vigtigt at man som borger orienterer sig i kommuneplanen, hvis man vil kende visionerne og udbygningsmulighederne i et lokalområde. Her er det altså ikke nok at læse i rammelokalplanen. Det er disse udbygningsmuligheder, som nu er konkretiseret i lokalplan 122, som nu er i høring.
Lokalplanforslaget lægger op til et let byggeri med masser af natur mellem husene og let afgang til de store grønne områder på Flystationen og Præstemosen. Det byggeri, der er nu er planlagt foran det eksisterende kasernebyggeri er lang mindre dominerende, end det byggeri, der var planlagt i den gamle rammelokalplan 72. her er der skabt mere luft og udsyn. Bebyggelsesgraden holder sig inden for kommuneplanens ramme på 14 pct. Området bliver en af de lavest bebyggede områder i kommunen. Disse forhold om let og lavt byggeri samt masser af natur mellem husene har været vigtige omdrejningspunkter i dialogen mellem de nuværende beboere, kommunen og byrådet
På baggrund af de indkomne høringssvar vil forvaltningen udarbejde forslag til mulige justeringer af lokalplanforslaget eksempelvis i relation til den vestlige del af den økologiske forbindelse syd om Laanshøj. Der åbnes samtidig for en bredere ubebygget kile og dermed bedre udkig gennem hele området. I overvejelserne indgår også trafiksikkerhedsforanstaltninger i hele Laanshøj og bedre forhold for cyklister på Lejrvej og Sandet ved at vejene bliver anlagt som 2 – 1 veje. De konkrete tiltag er aftalt med den samlede grundejerforening for Laanshøj.
Vi ser frem til at læse de høringssvar, der kommer, og formidle dem videre til de politiske beslutningstagere.

Publiceret 30 January 2017 12:17