DEBAT:

"Er der nu også orden i økonomien?"

Af
Mogens Bjørn Andersen

Højeloft Vænge 108

Værløse

Kære Ole Bondo og co.

En forklaring efterlyses.

Op til kommunevalg er der desværre ikke mulighed for spørgetid til byrådsmøder, så derfor vil jeg ad denne vej stille et spørgsmål til det budgetmateriale I fremlage på byrådsmødet den 11-10-2017, hvor Ole Holleufer fra Liberal Alliance var eneste byrådsmedlem, der udtrykte bekymring om fremtiden efter kommunevalget.
Bekymringen gik på at et for optimistisk budget kommer til at gentage de seneste års behov for løbende justeringer netop fordi budgetterne har været for optimistiske.
Uanset hvorfra kommunen har fået oplysninger fra til forudsætninger, er der noget der tyder på, at I ikke har kvalitetssikret materialet.

Eksempel:
Sættes forventninger til skatteindtægter i årene 2018-2021 i relation til befolkningsprognosen i de tilsvarende år for borgerne over 17 år, så kræver dette en stigning i skattegrundlaget i snit pr. borger med 5% om året.
Dette står i skærende kontrast til den historiske udvikling i årene 2014 til 2017, hvor stigningen var 2%.

Da de løbende udgifter i de kommende år ligger stabilt på samme niveau, forsøges der på at tegne et billede af at der bygges en forsvarlig kassebeholdning op til fremtidige forbedringer.

Da det på byrådsmødet blev udtalt, at der ikke forventes højere kommuneskatter, og da det må formodes at de forventede tilflyttere har et indtægtsniveau på niveau med de nuværende Furesøborgere, er det svært at se sammenhængen.
En 5% stigning pr. år i borgernes indtægter mod de seneste års 2% synes ikke realistisk, men det skal der til for at der er balance i kommunens budgetter og den sædvanlige udtalelse opfyldes: " Der er orden i økonomien".

Risikoen for en skattestigning i de næste 4 år synes uundgåelig, trods løfte om det modsatte.


Publiceret 25 October 2017 09:12