Alternativets Allon Hein Sørensen deltog ved dialogmødet forleden om institutionslivet, og han er trist trist over nogle af de udmeldinger, der kom fra både forældre og politikere,

Alternativets Allon Hein Sørensen deltog ved dialogmødet forleden om institutionslivet, og han er trist trist over nogle af de udmeldinger, der kom fra både forældre og politikere, "Det lugter ikke særlig meget af den borgerinddragelse, man har lovet folk i Furesø", skriver han. Arkivfoto: PRmeter Kommunikation

DEBAT: "Stor utilfredshed fra borgerne om daginstitutionsområdet - der mangler borgerinddragelse"

Allon Hein Sørensen, Birkhøjterrasserne 426B, Folketingskandidat for Alternativet

Jeg var til et debatmøde om daginstitutioner, arrangeret af Venstre. Det var tydeligt at mærke, at mange af de tilstedeværende borgere var enormt frustrerede, og benyttede lejligheden til at give udtryk for dette.

Sagen om Kildehuset kom op og fyldte meget på dagsordenen. Der var kraftig kritik af den manglende borgerinddragelse, både i sagen specifikt, hvor man følte at man ikke havde lyttet til det overvældende flertal af forældre, som havde været imod flytningen, men også at nogle af de borgere der havde været involveret i processer, som skulle sikre en bedre inddragelse, følte at de blev modarbejdet af nogle af kommunens repræsentanter, hvor arbejdsvilkår blev for skarpt dikteret, og kommunikation folk imellem forsøgt blokeret.

Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller indrømmede da også blankt, at borgerinddragelsen stadig halter en del.

Der blev også givet udtryk for, at man følte der fra socialdemokraternes side var blevet givet falske løfter forud for kommunalvalget. Man var blevet lovet, at institutionssammenlægningen ikke ville blive en realitet. Man havde syltet sagen, fordi man vidste, at hvis man gennemtvang flytningen forud for valget, ville det koste stemmer.

Udvalgsformanden udtrykte her sin egen frustration over. at sagen ikke var blevet lukket tidligere, frem for at man som tilfældet er, har sendt aben videre til det nuværende udvalg.

Det kunne også konstateres, at der hersker stor uenighed om hvor store institutionerne skal være. Her var udvalgsformanden klar i spyttet, og gav udtryk for, at hun og socialdemokraterne ikke delte de mange borgeres og andre partiers holdning, om at de mindre af slagsen som oftest er at foretrække, eller at man som borger i hvert fald skal have muligheden for at vælge en sådan. Det synes jeg er rigtig trist, og det lugter ikke særlig meget af den borgerinddragelse, man har lovet folk i Furesø.

Publiceret 26 September 2018 08:00