Allerød Grusgrav. Privatfoto

Allerød Grusgrav. Privatfoto

DEBAT: Ret til at rejse fredninger bør bevares

Af
Carsten Juel

formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø

debat Dansk Folkeparti har foreslået, at Danmarks Naturfredningsforening, DN, ikke selvstændigt kan foreslå en fredning. Efter forslaget kan en fredning kun rejses i samarbejde med stat og kommune. DN rejser fredningssager ud fra hensynet til naturen. Kommunerne kan have modsatte interesser, f.eks. at bygge som led i udvidelse af byerne. Det er da også sjældent, at en kommune rejser en fredning på eget initiativ. Derfor er det vigtigt, at DN fortsat kan være naturens stemme og har mulighed for at starte en fredning. Det bør pointeres, at forslaget kun gælder retten til at rejse fredninger. DN har ikke magt til at gennemføre fredninger. Afgørelsen ligger altid hos Fredningsnævnet. Det er derfor en misforståelse, at DN kan diktere en fredning.

Der er mange fredninger i Furesø Kommune. De tre nyeste fredninger blev gennemført udelukkende på DNs initiativ. Det drejer sig om fredningen af Allerød Lergrav (2016), landbrugsområdet øst og nord for Farum, kaldet Stavnsholtkilen (2016) og Storebjerg ved Farum (2009). I alle tre tilfælde ville kommunen ikke være medforslagsstiller. Det skal retfærdigvis nævnes, at flere af de meget gamle fredninger langs Mølleåen er foretaget på initiativ af stat eller amt. Den igangværende fredning af Laanshøj, Præstesø og dele af Søndersø er dog rejst af Furesø Kommune og DN.

Det ser ikke ud til, at regeringen støtter DFs forslag i denne omgang, men DN opfordrer alligevel alle til at skrive under på en protest mod forslaget. Det kan ske på https://www.fredningerifare.dk/

Publiceret 14 January 2019 00:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt