Tine Hessner er helt enig med Henrik Ravndal Larsen: Kunstgræsbanerne ved Farum Arena er ikke gode nok. Privatfoto

Tine Hessner er helt enig med Henrik Ravndal Larsen: Kunstgræsbanerne ved Farum Arena er ikke gode nok. Privatfoto

DEBAT: Udvalgsformand: "Jeg har fuld forståelse for kritikken"

Tine Hessner (R), formand for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

Dette debatindlæg er et svar på Henrik Ravndal Larsens debatindlæg om baneforholdene ved Farum Arena - du kan læse Henrik Ravndal Larsens debatindlæg her

Til Henrik – og interesserede frivillige og fodboldspillere i kommunens fodboldklubber.

Jeg har fuld forståelse for kritikken af kunstgræsbanen ved Farum Arena, som jeg har besigtiget for nylig.

Der er godt og dårligt nyt. Det gode er, at pengene er budgetteret og banen renoveres til en up-to-date standard i 2020. Pengene er frigivet, banen er ved at blive projekteret, miljøvurderes derefter, kommer i udbud, og så kan der endelig anlægges nyt kunstgræs.

Desværre vil det være vanskeligt at nå inden den kommende vintersæson, fordi det øverste lag, som kræver 'lim', kun kan etableres i frostfrie perioder.

Vi har en lignende udfordring i Hareskovby, hvor et samlet byråd også har frigivet midler til kunstgræs. Jeg vil derfor gerne i dialog med alle vores fodboldklubber om overgangsløsninger.

Kan Farum Arena/Stavnsholt-banen bruges som 'træningsbane' – lidt på linje med grusbaner? Og hvordan kan vi fordele spilletider på kommunens øvrige baner blandt alle klubberne i ventetiden?

Gennem de seneste fem år har vi investeret for mere end 40 millioner kroner i kommunes idrætsfaciliteter – og et samlet Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg ønsker en mere langsigtet planlægning for vedligehold og renovering af Furesøs idrætsfaciliteter.

Konkret i forhold til kunstgræs følger vi derfor også nøje udviklingen med nye typer af kunstgræs, ligesom vi, på min opfordring, holdt temamøde med deltagelse af DBU, Danmarks Naturfredningsforening, en græsforsker fra Københavns Universitet, udvalgspolitikere og Furesø Idræts Råd sidste sommer.

Så ja, vi har bestemt en fælles interesse i et aktivt Furesø for både børn og voksne, elite som bredde. Og det kræver selvfølgelig også noget af vores faciliteter. Det arbejder vi på.

Publiceret 08 April 2019 09:00