"Det er velkendt, at deltagelse i sportsaktiviteter forebygger sygdom. Men når sportsaktiviteter påvirker omgivelserne negativt, bliver de også sygdomsfremmende", skriver Anne Grethe Birch Pedersen i dette debatindlæg om det offentlige møde om forslag til ændringer af kommuneplanen for idræts- og fritidsområde Farum Vest. Modelfoto

DEBAT: "FCN bør droppe ønske om domebygning"

Anne Grethe Birch Pedersen, Rytterhaven 53, 3520 Farum

Furesø Kommune indkaldte til offentligt møde d. 2. maj med overskriften "Idéer og forslag til ændringer af kommuneplanen for idræts- og fritidsområde Farum Vest." Der burde have stået "Hvordan kan Furesø Kommune hjælpe FCN med at leve op til sine licensmæssige forpligtelser?"

Det fremgik af mødet, at Furesø Kommune og FCN har et tæt samarbejde i forhold til, hvordan FCN kan tilbydes forhold, som kan sikre, at FCN kan leve op til sine licensmæssige forpligtelser som superligaklub. Det er der for så vidt intet galt i så længe, at de ændringer, det vil medføre, ikke er til gene for borgerne i lokalområdet.

Der er ingen tvivl om, at det i sin tid ikke var gennemtænkt at placere et fodboldstadion lige midt i et boligområde, men det er det nu engang, og vi beboere har lært at leve med de gener, det medfører - bl.a. de tilbagevendende problemer med biler, der parkerer ulovligt og blokerer indkørsler inkl. undertegnedes.

På mødet blev det tydeliggjort, at der er interessekonflikter mellem beboerne i området omkring stadion og FCN.

FCN´s ledelse kunne fortælle, at bygning af en ca. 20 meter høj dome er nødvendig for at leve op til kravene som superligaklub og ønskede bygningen placeret på grusbanen. En rigtig dårlig idé for de pensionister der bor i seniorboligerne, der støder op til grusbanen og også i forhold til, at grusbanen ikke kun bliver brugt til parkering, men også andre aktiviteter som fx fritidshjemmenes mooncar-race, cirkus mm.

Det er velkendt, at deltagelse i sportsaktiviteter forebygger sygdom. Men når sportsaktiviteter påvirker omgivelserne negativt, bliver de også sygdomsfremmende. Ønske om domebygning på grusbanen bør droppes, placering på boldbanerne bag kunststofbanen overvejes og lokalområdet aflastes med bygning af et parkeringsanlæg i flere etager - gerne underjordisk - på parkeringspladsen bag svømmehallen.

Publiceret 09 May 2019 11:30