Temafoto.

"Det mest magtfulde ville være, hvis Furesø byråd sagde nej overfor regionen", skriver Flemming Oppfeldt i dette debatindlæg om regionens ønske om at grave efter råstoffer i Bregnerød. Temafoto

DEBAT: Nej til grusgrav

Flemming Oppfeldt, Søvej 5, Farum

Det er selvfølgelig en kæmpefejl, hvis der gives tilladelse til råstofindvinding i Bregnerødområdet. Området har umistelige landskabs- og naturværdier, Derfor er det indlysende, at regionen af egen drift burde opgive enhver form for planlægning af kommende grusgrave.

Jeg synes, at vi alle i Furesø burde bakke op om de hårdt prøvede borgere i Bregnerød og protestere overfor regionen. Vi vil ikke havde ødelagt Bregnerød-Stavnsholtkilen hverken med grusgrave eller med S-togslinier, som borgmester Bondo har foreslået. Det mest magtfulde ville være, hvis Furesø byråd sagde nej overfor regionen.

Publiceret 25 May 2019 06:00