"Hvis vi skal sikre væksten og dermed grundlaget for velfærden, må vi også sikre, at der er adgang til de råstoffer, som samfundet bygger på. Men skal de udvindes i Bregnerødområdet?", spørger Morten Messerschmidt (DF) i dette debatindlæg. Foto: Helene Holm Stolle

DEBAT: "Bregnerødområdet skal bevares"

Morten Messerschmidt, folketingskandidat (DF)

Jeg kan godt forstå Flemming Opfeldts modstand mod råstofindvinding i Bregnerødområdet. Vi har noget særligt her i Nordsjælland, der skal bevares. Umistelige landskabs- og naturværdier, vor skov og natur er en del af vores fantastiske kulturarv.

På den anden side har vi brug for råstoffer, når samfundet skal udvikles. Hvis vi skal sikre væksten og dermed grundlaget for velfærden, må vi også sikre, at der er adgang til de råstoffer, som samfundet bygger på.

Men skal de udvindes i Bregnerødområdet?

Det er det centrale spørgsmål, som regionen skal afgøre. Men hvorfor skal regionen bestemme det?

I min verden hænger Danmark sammen som eet land. Derfor er regionen helt indlysende ikke den rette til at træffe den afgørelse. Der skal tages nationale hensyn – ikke kun regionale.

Derfor har vi brug for en national rårstofplan, så der ikke kun tages regionale hensyn, men lægges en samlet plan for hele landet. Kun derved kan vi reelt vurdere, hvor det giver mest mening at udvinde råstofferne. Her skal der ikke kun tages hensyn til, hvad der findes i undergrunden, men også til lokalsamfundet, de omkringboende, tilkørselsveje, miljøet og meget andet.

Den slags kan regionen ikke afgøre. Her mangler det nødvendige, nationale udsyn. Derfor er jeg glad for, at vi har lavet en aftale, der netop nedlægger regionerne.

I første omgang handler det om vores sundhedsvæsen og om at tilføre flere ressourcer til sundheden. Men det handler også om miljøet og de andre ansvarsområder, som i dag ligger hos regionerne. Her skal der fremover tages større og et mere holistisk hensyn, så vi træffer de rigtige beslutning. Også når det gælder Bregnerødområdet.

Publiceret 29 May 2019 05:15