Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Hillerød Kommune, skriver Mai Villadsen fra Enhedslisten.

"Hvert tredje barn med autisme er nu og her i skolevægring. I uger, måneder eller endda i år. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt", skriver Mai Villadsen fra Enhedslisten. Pressefoto

DEBAT: "Også børn med handikap har ret til skolegang"

Af Mai Villadsen, spidskandidat for Enhedslisten

I Enhedslisten var vi helt fra starten imod den såkaldte ”Inklusionsreform” fra 2012, der under pæne paroler om at få alle med i folkeskolen i bund og grund var en spareøvelse.

Man nedlagde specialtilbud til bl.a. børn med autisme uden at de midler, der blev sparet, fulgte med børnene med over i den almindelige folkeskole. Det blev ikke inklusion. Det blev ansvarsforflygtigelse.

En af de grelleste konsekvenser er, at hvert tredje barn med autisme nu og her er i skolevægring. I uger, måneder eller endda i år.

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i en tid, hvor uddannelsesniveauet blandt mennesker med handikap i forvejen daler i Danmark.

Jeg mener, at inklusionsreformen bør rulles tilbage. For os som politikere må det være en bunden opgave at sikre alle vores børn en god skolegang – også hvis de har handikap, som gør, at de har brug for ekstra støtte eller særlige skoletilbud.

Publiceret 29 May 2019 04:00