"Kære politikere og forvaltning. Nu har I chancen for at indfri kommunens vision om ”I Furesø vil vi aktivt forebygge og bekæmpe trafikstøj sammen”", skriver Benedikte Lind og Carsten Holmbo Jensen i dette debatindlæg. Modelfoto

DEBAT: Grib chancen - få styr på trafikstøjen på Slangerupvej

Benedikte Lind & Carsten Holmbo Jensen, Rørmosvej 26 Farum

Kære politikere og forvaltning. Nu har I chancen for at indfri kommunens vision om ”I Furesø vil vi aktivt forebygge og bekæmpe trafikstøj sammen” (Trafikstøjudvalget, 2018). Grundejerforeningen Rørmosen har netop modtaget besked fra forvaltningen om, at trafikken på Slangerupvej mellem Farum Gydevej og Rema 100 krydset lukkes helt i uge 28-32 grundet brorenovering.

Trafikstøjen fra Slangerupvej har været drøftet mellem de støjplagede beboere, politikere, borgmester, forvaltning og politi. Udover en støjdæmpende asfaltbelægning, som ikke afhjælper støjen fra lastbiler og motorcykler, er der ikke sket yderligere. Antallet af bilister er steget markant.

På strækningen mellem rundkørslen og Rema 100 krydset er den tilladte hastighed 80 km/t. Det er en vejstrækning, der i dag indbyder til høj fart med en øget trafikstøj til følge. Især de mange lastbiler udgør en stor støjbelastning, da de netop på grund af hastigheden har en meget generende brummede/hylende lyd, som desværre også kan høres inden døre.

Rørmose-kvarteret er et rigtig hyggeligt boligområde. Desværre er der mange støjbelastede boliger. – nogle mere belastet end andre. Ca. 34 boliger i området er udsat for trafikstøj, der langt overstiger den anbefalede grænseværdi på 58 db jf kommunens støjkortlægning 2018, en stigning i forhold til 2014 målingen.

En enkel, effektiv og billig løsning vil være at nedsætte hastigheden på strækningen fra 80 km/t til 60 km/t!

Derfor! Nu da denne strækning lukkes for al trafik i 5 uger, så benyt muligheden til at få udført nogle hastighedsbegrænsende foranstaltninger fx i form af rundkørsler o.l. Alle tiltag som vil nedsætte hastigheden og dermed trafikstøjen på denne strækning vil blive hilst mere end velkommen.

Ord er ikke nok for at afhjælpe de gener de støjplagede borgere har i dag er. Der skal handling til!

Publiceret 30 May 2019 05:30