"Stress er et prioriteret emne i Alternativets politik. Vi vil overordnet set gøre op med det konkurrencesamfund, der allerede i skolealderen giver mistrivsel og stress hos mange elever", skriver Christian Poll i dette debatindlæg.

DEBAT: "Vi skal gøre op med konkurrencesamfundet"

Christian Poll MF for Alternativet, folketingskandidat i Nordsjælland

Stress er en voksende folkesygdom, som 430.000 danskere angiver at være ramt af i større eller mindre grad. Sundhedsprofil 2017 viser, at 21% af den voksne befolkning i Furesø angiver at have et højt stressniveau. Det er 20% flere end i 2013 og svarer til 6400 borgere.

Stress er ikke bare en ubehagelig mental tilstand for den enkelte, men kan også være en udløsende faktor for hjertekarsygdomme og depression, førtidspension, sygefravær og nedsat ydeevne.

Stress er et prioriteret emne i Alternativets politik. Vi vil overordnet set gøre op med det konkurrencesamfund, der allerede i skolealderen giver mistrivsel og stress hos mange elever. Paradoksalt nok er de grupper, vi har mest brug for i vores opvækst, og når noget går galt – pædagoger, personalet i pleje- og omsorgssektoren – nogle af de mest stressramte af de, der er i beskæftigelse. Alternativet går ind for en fri og selvstændig grundskole og en frisætning af personalet i pleje- og omsorgssektoren, så de får større frihed til at udføre deres arbejde og mere nærvær i kontakten med os borgere.

Det hjælper at gå til psykolog for komme stressen til livs. Alternativet foreslår, at der skal kunne henvises til alle godkendte psykoterapeutiske behandlere for at undgå lange ventelister hos psykologer og psykiatere. Motion og det at være ude i naturen hjælper Det er aktiviteter, der gavner det mentale helbred. Kultur kan også med fordel inddrages. Alternativet ønsker at udvide behandlingsspektret ved at gøre henvisning til kultur, natur og motion på recept muligt. Furesøs kulturliv og rige omgivende natur giver gode muligheder.

Fysisk og mental nedslidning er årsag til, at mange ikke kan holde til et arbejdsliv, inden de når pensionsalderen. Der er fremsat forslag om tilbagetrækningsreform, altså at kunne stoppe når man er nedslidt. Alternativet forelår, at der over en årrække omstilles til 30 timers arbejdsuge. Det vil bl.a. betyde mindre slid i hele arbejdsforløbet.

Publiceret 31 May 2019 12:22