DEBAT: Åbent brev til Furesø Byråd (forkortet)

Eva Christensson,Solbærvej 25, Farum

Kære Byrådsmedlem

Vi borgere, som er tilsluttet Lynge Overdrevs Vandværk i Allerød, har i snart to år kæmpet imod et nyt erhvervsområde, som er under opførelse i Farremosen. Farremosen er udlagt som et OSD område - et drikkevandindvindingsområde for Furesø Vandforsyning, der forsyner ca. 20.000 borgere i Farum.

Årsagen til, at vi henvender os direkte til dig som kommunalpolitiker og byrådsmedlem, er, at Allerød Kommune afviser vores klager med den begrundelse, at vi ikke er klageberettigede, eftersom Allerød Kommunes foretagne modelberegninger viser, at grundvandet løber direkte nedstrøms mod Farum. Nu har asfaltproducenten Pankas fået byggetilladelse (uden at have gennemført en VVM-undersøgelse), og en ”eventuel” forurening fra asfaltfabrikken, jf. Furesø Vandforsynings model, vil strømme mod forsyningens vandindvindingsboringer i Flagsø Kildeplads.

Furesø Vandforsyning har derfor sammen med to vandværker fra Allerød indgivet en omfattende anke. Klagen er sendt til Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet samt som indsigelse til Erhvervsstyrelsen. At grundvandet/forureningen ikke kender til kommunegrænser og løber til Furesøen, kan Allerød Kommune ikke se noget problem i.

Allerød Kommune har således valgt ikke at inddrage Furesø Vandforsyning i høringsprocessen og det på trods af, at Allerød Kommune selv anfører, at grundvandet løber direkte mod Farum.

Derfor har borgergruppen "En GRØN kommune går i SORT" iværksat en oplysningskampagne for Farums borgere.• Vi uddeler i disse dage vedhæftede folder forskellige steder i byen • Samtidig har vi gjort opmærksom på situationen gennem annoncer i Berlingske Tidende og Politiken (d. 29. og 31. maj) i håb om at få vækket landspolitikerne• Både Frederiksborg Amts Avis, Furesø Avis, Allerød Nyt samt Lorry har omtaler af vores seneste tiltagVi er sikre på, at du som kommunalpolitiker og byrådsmedlem vil have stor interesse i at forebygge en kommende forureningstrussel mod jeres drikkevand. Derfor denne henvendelse. De bedste hilsner"En GRØN kommune går i SORT"

Publiceret 09 June 2019 00:00