DEBAT: Åbent brev til Furesø Byråd (forkortet)

Eva Christensson,Solbærvej 25, Farum

Kære Byrådsmedlem

Vi borgere, som er tilsluttet Lynge Overdrevs Vandværk i Allerød, har i snart to år kæmpet imod et nyt erhvervsområde, som er under opførelse i Farremosen. Farremosen er udlagt som et OSD område - et drikkevandindvindingsområde for Furesø Vandforsyning, der forsyner ca. 20.000 borgere i Farum.

Årsagen til, at vi henvender os direkte til dig som kommunalpolitiker og byrådsmedlem, er, at Allerød Kommune afviser vores klager med den begrundelse, at vi ikke er klageberettigede, eftersom Allerød Kommunes foretagne modelberegninger viser, at grundvandet løber direkte nedstrøms mod Farum. Nu har asfaltproducenten Pankas fået byggetilladelse (uden at have gennemført en VVM-undersøgelse), og en ”eventuel” forurening fra asfaltfabrikken, jf. Furesø Vandforsynings model, vil strømme mod forsyningens vandindvindingsboringer i Flagsø Kildeplads.

Furesø Vandforsyning har derfor sammen med to vandværker fra Allerød indgivet en omfattende anke. Klagen er sendt til Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet samt som indsigelse til Erhvervsstyrelsen. At grundvandet/forureningen ikke kender til kommunegrænser og løber til Furesøen, kan Allerød Kommune ikke se noget problem i.

Allerød Kommune har således valgt ikke at inddrage Furesø Vandforsyning i høringsprocessen og det på trods af, at Allerød Kommune selv anfører, at grundvandet løber direkte mod Farum.

Derfor har borgergruppen "En GRØN kommune går i SORT" iværksat en oplysningskampagne for Farums borgere.• Vi uddeler i disse dage vedhæftede folder forskellige steder i byen • Samtidig har vi gjort opmærksom på situationen gennem annoncer i Berlingske Tidende og Politiken (d. 29. og 31. maj) i håb om at få vækket landspolitikerne• Både Frederiksborg Amts Avis, Furesø Avis, Allerød Nyt samt Lorry har omtaler af vores seneste tiltagVi er sikre på, at du som kommunalpolitiker og byrådsmedlem vil have stor interesse i at forebygge en kommende forureningstrussel mod jeres drikkevand. Derfor denne henvendelse. De bedste hilsner"En GRØN kommune går i SORT"

Publiceret 09 June 2019 00:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt