"Vi skal lokalpolitisk granske budgetterne og beslutte, hvordan vi vil styrke området.Vi er nødt til at få flere penge til området - Folketinget må punge ud, det har så godt som alle partier også lovet her i valgkampen", skriver Bettina Ugelvig Møller i dette indlæg. Arkivfoto

DEBAT: 'Der mangler voksne - dagtilbudsområdet fortjener at blive prioriteret'

Bettina Ugelvig Møller (A), formand i Udvalg for dagtilbud og familier svarer her på indlægget fra Mette Hejn

Min dag i Dalgården fyldte mig med indtryk. De fysiske rammer fejlede ikke noget - hverken ude eller inde. De voksne var kompetente. Lederen var nærværende. Og børnene var herlige. Det lyder jo umiddelbart som en fin cocktail, men der manglede noget. Der manglede voksne.

Jeg så ikke børn, der var overladt til sig selv. Jeg så ikke børn, der ikke fik hjælp, når de havde brug for det. Men jeg så kompetente voksne, som hele tiden måtte strække sig meget langt for at skabe struktur og ro. Det som du efterspørger: “gode udviklingsmuligheder” havde faktisk trænge kår. Beregninger fra Forvaltningen viser, at det årligt vil koste 16,5 mio.kr. at få dagtilbud i Furesø bragt op på niveau med BUPL’s anbefalinger. Og du kan med rette sige: “Det er jer politikere, der skal finde pengene". Og det skal vi. Det er vores ansvar.

Men der er ikke én vej til at øge en så markant årlig driftsomkostning i et kommunalt budget. Der er flere greb, og det kræver faktisk, at alle omkring dagtilbuddene byder ind. Det fortjener området.

Vi skal lokalpolitisk granske budgetterne og beslutte, hvordan vi vil styrke området.

Vi er nødt til at få flere penge til området - Folketinget må punge ud, det har så godt som alle partier også lovet her i valgkampen.

Vi skal have nedbragt sygefraværet.

Vi skal sikre, at tilstedeværelsen af voksne faktisk er koordineret med, hvornår børnene er der.

Vi skal sikre, at forældrene melder ferie i god tid. Jeg ved, at I i Dalgården havde booket vikarer helt unødvendigt i 68 timer sidste sommer, fordi forældrene ikke havde meldt feriefri.

Vi skal sikre, at lederen og forældrebestyrelsen sætter en ambitiøs og tydelig retning for deres dagtilbud.

Vi skal sikre fagligheden hos medarbejderne.

Der er ikke en nem løsning på denne udfordring. Heller ikke en hurtig løsning. Medmindre det besluttes på nationalt plan at prioritere området. Noget må vi sætte i værk for at styrke rammerne omkring vores børn. Jeg fortsætter med at tage i praktik for at få vores dagtilbud ind under huden, og i mellemtiden kunne jeg tænke mig at bede dig som forælder beskrive, hvilke elementer der skal være i en god dag i børnehaven for din dreng?

Publiceret 12 June 2019 19:05