Ole Bondo Christensen er overbevist om,

Ole Bondo Christensen er overbevist om, "Allerød Kommune foretager en grundig sagsbehandling og sikrer, at betingelserne for at opføre fabrikken bliver overholdt', skriver han i sit svar til Eva Christensen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: "Vi skal passe godt på miljøet og vores drikkevand"

Ole Bondo Christensen (S), borgmester Furesø Kommune

Kære Eva Christensson

Tak for dit brev stilet til Furesø Byråd om de bekymringer I har i forhold til beskyttelsen af vores drikkevand. Jeg er helt enig med dig i, at vi skal passe godt på miljøet og vores drikkevand.

Furesøs undergrund rummer et drikkevandsreservoir, som vi passer godt på. Blandt andet har vi i årtier ikke anvendt sprøjtemidler på kommunale arealer, vi er Danmarks første kommune tilmeldt ’Giftfri have-kampagnen’ og som tilsynsmyndighed tilskynder vi borgere og virksomheder til passe godt på grundvandet ved at undlade at bruge gift og forurene på andre måder.

Jeg har også selv haft stort fokus på udviklingen i Farremosen, som jo ligger tæt ved Furesø Kommune.

Jeg kontaktede allerede i 2017 borgmesteren i Allerød for at høre mere om sagen. Jeg kunne forstå på borgmesteren, at byrådet i Allerød under ingen omstændigheder vil acceptere, hvis der etableres virksomheder i kommunen, som ikke overholder alle gældende grænseværdier for støj, luft, lugt, krav til sikring af grundvand, vandmiljø og beskyttet natur.

Fabrikken skal have tilladelse til sin virksomhed, og Allerød kan som myndighed stille vilkår for tilladelsen for at undgå væsentlig indvirkning på miljø og grundvand. Allerød Kommune skal også føre tilsyn med, at de stillede vilkår bliver overholdt.

Jeg lægger således til grund, at Allerød Kommune foretager en grundig sagsbehandling og sikrer, at betingelserne for at opføre fabrikken bliver overholdt. Jeg er blevet oplyst om, at en række af de meddelte tilladelser endvidere er blevet påklaget og ligger til behandling i klagenævnet.

Publiceret 15 June 2019 06:00