Ole Bondo Christensen er overbevist om,

Ole Bondo Christensen er overbevist om, "Allerød Kommune foretager en grundig sagsbehandling og sikrer, at betingelserne for at opføre fabrikken bliver overholdt', skriver han i sit svar til Eva Christensen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: "Vi skal passe godt på miljøet og vores drikkevand"

Ole Bondo Christensen (S), borgmester Furesø Kommune

Kære Eva Christensson

Tak for dit brev stilet til Furesø Byråd om de bekymringer I har i forhold til beskyttelsen af vores drikkevand. Jeg er helt enig med dig i, at vi skal passe godt på miljøet og vores drikkevand.

Furesøs undergrund rummer et drikkevandsreservoir, som vi passer godt på. Blandt andet har vi i årtier ikke anvendt sprøjtemidler på kommunale arealer, vi er Danmarks første kommune tilmeldt ’Giftfri have-kampagnen’ og som tilsynsmyndighed tilskynder vi borgere og virksomheder til passe godt på grundvandet ved at undlade at bruge gift og forurene på andre måder.

Jeg har også selv haft stort fokus på udviklingen i Farremosen, som jo ligger tæt ved Furesø Kommune.

Jeg kontaktede allerede i 2017 borgmesteren i Allerød for at høre mere om sagen. Jeg kunne forstå på borgmesteren, at byrådet i Allerød under ingen omstændigheder vil acceptere, hvis der etableres virksomheder i kommunen, som ikke overholder alle gældende grænseværdier for støj, luft, lugt, krav til sikring af grundvand, vandmiljø og beskyttet natur.

Fabrikken skal have tilladelse til sin virksomhed, og Allerød kan som myndighed stille vilkår for tilladelsen for at undgå væsentlig indvirkning på miljø og grundvand. Allerød Kommune skal også føre tilsyn med, at de stillede vilkår bliver overholdt.

Jeg lægger således til grund, at Allerød Kommune foretager en grundig sagsbehandling og sikrer, at betingelserne for at opføre fabrikken bliver overholdt. Jeg er blevet oplyst om, at en række af de meddelte tilladelser endvidere er blevet påklaget og ligger til behandling i klagenævnet.

Publiceret 15 June 2019 06:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt