"En kunstgræsbane giver anledning til spredning af mikroplast i naturen. Fra en kunstgræsbane forsvinder der hvert år mindst 3000 kg plastikgranulat. Præcist hvor i miljøet granulatet havner, er der ikke klarhed over", skriver Carsten Juel, formand for DN Furesø, i dette debatindlæg.

DEBAT: 'Kunstgræs spreder mikroplast i naturen'

Carsten Juel, formand DN Furesø

Klagenævnet har afvist at anlæggelsen af en kunstgræsbane i Hareskovby kræver en egentlig miljøvurdering (VVM vurdering), men samtidig blev det meddelt, at nævnet ikke havde taget stilling til risikoen for grundvandsforurening. Den manglende stillingtagen skyldes, at der endnu ikke er givet en udledningstilladelse.

DN Furesø mener, at nedsivning af drænvandet fra banen er en unødig risiko for grundvandet. BAM-forureningen af de nærliggende, nu lukkede drikkevandsboringer, viser at jordlagene i området ikke er tætte. Der er således risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra banen.

Vi opfordrer derfor Furesø Kommune til at ændre planerne, så udledningstilladelsen stiller krav om at drænvandet ledes til kloak.

Et andet problem er, at en kunstgræsbane giver anledning til spredning af mikroplast i naturen. Fra en kunstgræsbane forsvinder der hvert år mindst 3000 kg plastikgranulat. Præcist hvor i miljøet granulatet havner, er der ikke klarhed over.

Publiceret 01 July 2019 10:59