"En kunstgræsbane giver anledning til spredning af mikroplast i naturen. Fra en kunstgræsbane forsvinder der hvert år mindst 3000 kg plastikgranulat. Præcist hvor i miljøet granulatet havner, er der ikke klarhed over", skriver Carsten Juel, formand for DN Furesø, i dette debatindlæg.

DEBAT: 'Kunstgræs spreder mikroplast i naturen'

Carsten Juel, formand DN Furesø

Klagenævnet har afvist at anlæggelsen af en kunstgræsbane i Hareskovby kræver en egentlig miljøvurdering (VVM vurdering), men samtidig blev det meddelt, at nævnet ikke havde taget stilling til risikoen for grundvandsforurening. Den manglende stillingtagen skyldes, at der endnu ikke er givet en udledningstilladelse.

DN Furesø mener, at nedsivning af drænvandet fra banen er en unødig risiko for grundvandet. BAM-forureningen af de nærliggende, nu lukkede drikkevandsboringer, viser at jordlagene i området ikke er tætte. Der er således risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra banen.

Vi opfordrer derfor Furesø Kommune til at ændre planerne, så udledningstilladelsen stiller krav om at drænvandet ledes til kloak.

Et andet problem er, at en kunstgræsbane giver anledning til spredning af mikroplast i naturen. Fra en kunstgræsbane forsvinder der hvert år mindst 3000 kg plastikgranulat. Præcist hvor i miljøet granulatet havner, er der ikke klarhed over.

Publiceret 01 July 2019 10:59

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt