"Kunstgræs er et petrokemisk produkt, der har lige så lidt at gøre i naturen som alt andet plastik", skriver Charlotte Søllner Hernø i dette debatindlæg. Foto: Charlotte Søllner Hernø

DEBAT: 'Vores kommune siger, den er grøn men går nu helt i sort'

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Miljø- og Naturklagenævnet har efter en rum tid afgjort, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af en ny kunstgræsbane i Hareskovby, dér hvor der i forvejen er en fin og naturlig græsbane.

Tine Hessner, der er formand for udvalg for kultur, fritid og idræt, er jublende glad, og Lene Munch-Petersen, der er formand for udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, forsikrer i Furesø Avis, at der fortsat vil være et stort fokus på at passe på naturen i Hareskovby.

Udsættelsen af anlæggelsen af en kunstgræsbane midt i et sårbart område i Hareskovby har ikke gjort nogle af dem interesseret i at få mere viden. Det er bemærkelsesværdigt. Kunstgræs er uomtvisteligt et naturfremmed produkt, der er fremstillet af petrokemiske råvarer og som derudover er tilsat en lang række kemikalier for at blødgøre, styrke og farve det.

Kunstgræs bliver slidt ved brug samt nedbrydes af vind og vejr til mikroplast, der siver ud i miljøet og vandet, hvorfra det ikke kan indsamles igen. Til sidst ender mikroplasten i havets smådyr, som spises af større dyr til vands og på land og til sidst af mennesker.

Ifølge en omfattende evidensbaseret rapport fra 2018, som kan læses i sin fulde udstrækning via amerikanske PubMed, udgør mikroplast og de til plastikproduktion nødvendige kemikalier en helbredsrisiko for alt levende, selv om forskningen på området endnu er af nyere dato.

Hvorfor Furesø Kommune, der gerne vil fremstå som grøn og bæredygtig, lader hånt om al tilgængelig viden og afviser alle forsigtighedsprincipper, må bero på de enkelte politikeres manglende viden og deres ønske om at tilfredsstille insisterende fortalere. Ingen af dem bekymrer sig åbenbart om risikoen for miljøet og for os alle sammen - børn såvel som voksne.

Publiceret 02 July 2019 07:00