"Kunstgræs er giftigt, mens der ingen risiko er ved naturlige boldbaner", skriver Charlotte Søllner Hernø.

DEBAT: 'Kunstgræs forbydes flere og flere steder i andre lande'

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Samtidigt med at der anlægges flere og flere kunstgræsbaner i Danmark, så forbydes kunstgræs i stigende grad andre steder i verden, bl.a. i flere stater i USA.

Når kunstgræs forbydes eller opgives, skyldes det, at ansvarlige politikere og myndigheder i andre lande har betænkeligheder ved at udsætte natur, vandmiljø, dyreliv og børns helbred for en ikke ubetydelig risiko.

Tidligere vedblev man med at bruge asbest og PCB, selv om risikoen længe var kendt. Det stoppede først, da anvendelse blev gjort forbudt.

Sætter man sig lidt ind i, hvad kunstgræs er produceret af, og hvad det indeholder, så giver det mening at forbyde anlæggelse af kunstgræsbaner, også selv om infill af udtjente bildæk erstattes med kokosgranulat eller lignende.

Kunstgræs er et petrokemisk produkt, der bl.a. indeholder carcinogener og neurotoxiner. Derudover ses der hyppigere MRSA-infektioner efter småskrammer ved fald, ligesom kunstgræs bliver dobbelt så varmt som naturligt græs, så man brænder sig i solskin.

Endelig er det et stort og helt uløseligt problem, at kunstgræs nedbrydes til mikroplast af sol og vejr samt ved brug, så små plastpartikler ledes ud i naturen og dermed er med til at forurene hele kloden - et problem, der nu er blevet klart for enhver.

Alle problemer kan undgås ved at bevare en naturlig græsbane, der kan bruges uden risiko for nogen eller noget.

Publiceret 04 July 2019 07:15