Slangerupvej er lukket i øjeblikket - og det må den meget gerne forblive, mener Flemming Oppfeldt. Foto: Martin Warming

Slangerupvej er lukket i øjeblikket - og det må den meget gerne forblive, mener Flemming Oppfeldt. Foto: Martin Warming

DEBAT: Forslag: "Luk Slangerupvej - for evigt"

Af
Flemming Oppfeldt

Søvej 5A

Farum

Her i juli måned har freden sænket sig over Farum Vest på begge sider af Slangerupvej.

Havens stilhed kan nydes i Rørmoseområdet, Trevang, Kasernen, Akaciepark, Sejlgårdspark og flere andre steder. Årsagen er reparationsarbejdet af en bro.

Slangerupvej betjener først og fremmest trafikken fra Frederikssund, Slangerup og Lyngeområdet. De fleste bilister skal til og fra Hillerødmotorvejen, og derfor benytter de i disse dage afkørsel 11 på motorvejen lidt nord for Farum og de bruger Nymøllevej, som ikke går igennem et beboet område.

Men hvorfor ikke holde Slangerupvej permanent lukket? 4.000 beboere får en væsentlig støjreduktion. Fuglene kan høres igen. Vi slipper for at bygge dyre støjafskærmninger. Det er en lille omvej, at køre udenom Farum via afkørsel 11, men tidsmæssigt er den ikke længere, da der er tre lyskryds i Farum og en rundkørsel på Slangerupvej.

Jo, jeg ved jo godt, at Furesø Kommune er det mest konservative styre nord for Alperne, og derfor sker der ikke noget...

Flemming Oppfeldt

Trafikken fra kasernen skal ikke ned gennem Farum ved en lukning. Det kunne løses ved at tillade ærindekørsel for Farum kasernebeboerne via Slangerupvej samt for ærindekørsel til Farum erhvervspark.

Alternativet til en lukning er at begrænse hastigheden på Slangerupvej til 60 km/t. Det koster nogle få tusinde kroner, at sætte i gang. Hvis Furesø Kommune stiller sig bag dette krav, vil politiet for deres part godkende skiltningen. 60 km/t vil nedsætte trafikstøjen væsentligt. Desuden vil en del af fjerntrafikken flyttes over på afkørsel 11 og Nymøllevej. Forslaget er tidligere fremsat af Wagner Jensen, Bennedikte Lind og Carsten Holmbo Jensen gennem flere læserindlæg her i avisen. Men tilsyneladende uden reaktion fra Furesø Kommune.

Jo, jeg ved jo godt, at Furesø Kommune er det mest konservative styre nord for Alperne, og derfor sker der ikke noget. Så her er et beskedent alternativ: Forbyd gennemgåede lastvognskørsel på Slangerupvej.

Publiceret 22 July 2019 07:49