"Et genialt og ambitiøst forslag, som hilses velkommen", kalder Hans Wagner Jensen Flemming Oppfeldts forslag om at gennemgående lastvognskørsel til og fra motorvejen forbydes på Slangerupvej og henvises til Nymøllevej og afkørsel 11. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Sådan løses trafikstøjsproblemet på Slangerupvej

Hans Wagner Jensen, Rørmose Parkvej 5, 3520 Farum

”Her i juli måned har freden sænket sig over Farum Vest på begge sider af Slangerup-vej”, skriver Flemming Oppfeldt (FO) i et debatindlæg. Det kan bekræftes, og her i Rør-moseområdet nyder vi stilheden, efter vejen er lukket for reparation af en bro.

Desværre åbnes vejen igen uge 32, og støjhelvedet vender tilbage.Næst efter motorvejen er Slangerupvej den mest trafikerede vej i kommunen. Og en stor del af de daglige 14.000 køretøjer er tunge lastbiler. Med den tilladte kørehastighed på 80 km/t, overstiger trafikstøjen for de nærmest boende, langt det støjniveau på 53 db, som anbefales af FN.

Slangerupvej blev anlagt som en amtsvej, der lå uden for Farum byzone. I dag er vejen en kommunal vej, og som følge af byudviklingen går vejen nu tværs gennem byzonen. Beboelsesområder ligger meget tæt op til begge sider af vejen.

Normalt er den tilladte hastighed i byzone 50 km/t.Borgere i området omkring Slangerupvej har – med henblik på at begrænse trafikstøjen - foreslået, at hastigheden på Slangerupvej nedsættes til 60 km/t svarende til andre vigtige veje gennem byzonen. Nu foreslår FO herudover, at gennemgående lastvognskørsel til og fra motorvejen forbydes på Slangerupvej og henvises til Nymøllevej og afkørsel 11. Et genialt og ambitiøst forslag, som hilses velkommen.

Det udestår nu for vores politikere at beslutte, at gennemgående lastbilkørsel på Slangerupvej forbydes, og at kørehastigheden nedsættes til 60 km/t. Det er evident, at mindre tung trafik og lavere kørehastighed er vejen til mindre trafikstøj – og så er løsningen billig. Det kræver kun opsætning af trafikskilte – og hvis kommunen leverer skiltene, er jeg ret sikker på, at vi i de berørte områder kan skaffe den nødvendige frivillige og gratis arbejdskraft til at sætte dem op.

Publiceret 28 July 2019 11:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt