"Et genialt og ambitiøst forslag, som hilses velkommen", kalder Hans Wagner Jensen Flemming Oppfeldts forslag om at gennemgående lastvognskørsel til og fra motorvejen forbydes på Slangerupvej og henvises til Nymøllevej og afkørsel 11. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Sådan løses trafikstøjsproblemet på Slangerupvej

Hans Wagner Jensen, Rørmose Parkvej 5, 3520 Farum

”Her i juli måned har freden sænket sig over Farum Vest på begge sider af Slangerup-vej”, skriver Flemming Oppfeldt (FO) i et debatindlæg. Det kan bekræftes, og her i Rør-moseområdet nyder vi stilheden, efter vejen er lukket for reparation af en bro.

Desværre åbnes vejen igen uge 32, og støjhelvedet vender tilbage.Næst efter motorvejen er Slangerupvej den mest trafikerede vej i kommunen. Og en stor del af de daglige 14.000 køretøjer er tunge lastbiler. Med den tilladte kørehastighed på 80 km/t, overstiger trafikstøjen for de nærmest boende, langt det støjniveau på 53 db, som anbefales af FN.

Slangerupvej blev anlagt som en amtsvej, der lå uden for Farum byzone. I dag er vejen en kommunal vej, og som følge af byudviklingen går vejen nu tværs gennem byzonen. Beboelsesområder ligger meget tæt op til begge sider af vejen.

Normalt er den tilladte hastighed i byzone 50 km/t.Borgere i området omkring Slangerupvej har – med henblik på at begrænse trafikstøjen - foreslået, at hastigheden på Slangerupvej nedsættes til 60 km/t svarende til andre vigtige veje gennem byzonen. Nu foreslår FO herudover, at gennemgående lastvognskørsel til og fra motorvejen forbydes på Slangerupvej og henvises til Nymøllevej og afkørsel 11. Et genialt og ambitiøst forslag, som hilses velkommen.

Det udestår nu for vores politikere at beslutte, at gennemgående lastbilkørsel på Slangerupvej forbydes, og at kørehastigheden nedsættes til 60 km/t. Det er evident, at mindre tung trafik og lavere kørehastighed er vejen til mindre trafikstøj – og så er løsningen billig. Det kræver kun opsætning af trafikskilte – og hvis kommunen leverer skiltene, er jeg ret sikker på, at vi i de berørte områder kan skaffe den nødvendige frivillige og gratis arbejdskraft til at sætte dem op.

Publiceret 28 July 2019 11:00