"Det forekommer at være meningsløs retorik, når Furesø Kommune forsøger at markere sig som grøn, naturplejende og miljøbeskyttende. For man kan næppe tale om "nænsom" naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde", skriver Charlotte Søllner Hernø i dette debatindlæg. Privatfoto

DEBAT: Brutal naturpleje i en grøn kommune

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Furesø Kommune har vedtaget en grøn plan, der bl.a. har som sigtelinjer, at landskabet i kommunen bliver bevaret og fremhævet samt at biodiversiteten bliver styrket.

Derfor anvendes der ikke sprøjtegift på kommunalt ejede arealer og naturen bliver nænsomt plejet for eksempel ved afgræsning eller høslet.

Det lyder som sød musik i ørerne hos alle, der gerne vil være med til at sikre planter, dyr og levesteder. Der er dels tale om et lokalt politisk valg og dels om, at lovgivningen, f.eks. habitatdirektivets bilag IV, forpligter til at tage særligt hensyn til en række plante- og dyrearter, herunder skrubtudse, der er strengt beskyttede i hele EU.

Men et er, hvad kommunen siger, noget andet er, hvad den i praksis gør.

Gennem en årrække har der dannet sig et mindre vandhul på den skrånende eng ned mod Bundså i Kirke Værløse. Der vokser dunhammer og skrubtudsen lægger æg i det lave vand.

Den 31. marts blev der taget et foto, der viser området. Den 24. juli viser et foto fra samme sted, at der nu er foretaget naturpleje med en tonstung traktor. Gråkragerne havde den dag en fest med at fiske rester af døde skrubtudser op.

Det forekommer at være meningsløs retorik, når Furesø Kommune forsøger at markere sig som grøn, naturplejende og miljøbeskyttende. For man kan næppe tale om "nænsom" naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde.

Det ser ækelt ud - og det er ækelt.

Publiceret 02 August 2019 10:03

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt