"Det forekommer at være meningsløs retorik, når Furesø Kommune forsøger at markere sig som grøn, naturplejende og miljøbeskyttende. For man kan næppe tale om "nænsom" naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde", skriver Charlotte Søllner Hernø i dette debatindlæg. Privatfoto

DEBAT: Brutal naturpleje i en grøn kommune

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Furesø Kommune har vedtaget en grøn plan, der bl.a. har som sigtelinjer, at landskabet i kommunen bliver bevaret og fremhævet samt at biodiversiteten bliver styrket.

Derfor anvendes der ikke sprøjtegift på kommunalt ejede arealer og naturen bliver nænsomt plejet for eksempel ved afgræsning eller høslet.

Det lyder som sød musik i ørerne hos alle, der gerne vil være med til at sikre planter, dyr og levesteder. Der er dels tale om et lokalt politisk valg og dels om, at lovgivningen, f.eks. habitatdirektivets bilag IV, forpligter til at tage særligt hensyn til en række plante- og dyrearter, herunder skrubtudse, der er strengt beskyttede i hele EU.

Men et er, hvad kommunen siger, noget andet er, hvad den i praksis gør.

Gennem en årrække har der dannet sig et mindre vandhul på den skrånende eng ned mod Bundså i Kirke Værløse. Der vokser dunhammer og skrubtudsen lægger æg i det lave vand.

Den 31. marts blev der taget et foto, der viser området. Den 24. juli viser et foto fra samme sted, at der nu er foretaget naturpleje med en tonstung traktor. Gråkragerne havde den dag en fest med at fiske rester af døde skrubtudser op.

Det forekommer at være meningsløs retorik, når Furesø Kommune forsøger at markere sig som grøn, naturplejende og miljøbeskyttende. For man kan næppe tale om "nænsom" naturpleje, når resultatet er et brutalt smadret naturområde.

Det ser ækelt ud - og det er ækelt.

Publiceret 02 August 2019 10:03